Bezpečně na internetu

Svobodné komunikace - Tor

Myslíte že máme právo na svobodnou komunikaci na internetu bez kontroly ? Tor je způsob šifrované komunikace, kdy spojením více náhodně vybraných serverů z velkého seznamu nelze zjistit kdo a odkud se do cílového serveru (blogu, stránky) připojil.

Pravidla užívání FB neobejdete žádným prohlášením

V souvislosti se změnami se změnami podmínek užívání Facebooku propukla u mnoha lidí panika, že mohou být zneužity jejich fotografie a údaje. Spolu s tím jistě mnozí s vašich přátel sdíleli všelijaká prohlášení, která je mají před změnami ochránit. Může něco takového fungovat?

Extremismus na Internetu

V předchozích článcích měsíce října jste se mohli dočíst o tom, co je extremismus, jaké jsou jeho typy a další informace. Článek níže naváže na toto téma a bude pojednávat o místu, kde se extremismus vyskytuje nejčastěji - tím místem je internet. 

Jdidoklubu.cz má nového partnera

Terénní formu nízkoprahového klubu na internetu - tedy jakýsi virtuální nízkoprahový klub fungující na portálu www.jdidoklubu.cz - finančně podpořil Nadační fond pomoci Karla Janečka. Projekt Streetwork online, jehož je portál součástí, získal od fondu částku 250 tisíc korun.

Streetwork online rozšíří své služby díky podpoře nového hlavního partnera

Novým hlavním partnerem inovativního projektu Streetwork online České asociace streetwork, o.s. (ČAS) se stala společnost Bohemia Energy - největší alternativní dodavatel elektřiny a plynu v České republice, která podpořila jeho rozvoj částkou dosahující bezmála 1,2 mil. Kč. Streetwork online nabízí unikátní formu pomoci dětem v ohrožení prostřednictvím internetu.

Tanecbook – taneční představení o virtuální ne-realitě

Taneční představení o virtuální realitě, nereálných vztazích a problémech současné internetové společnosti. Desítky přátel na síti a tíživá samota čtyř stěn osvětlených modrou září blikajícího monitoru počítače. Virtuální realita, ve které se lidé dobrovolně nechají chytit do nekonečné sítě sítí.

S kyberšikanou má zkušenost více jak 51 % dětí

Největší výzkum rizikového chování českých dětí na internetu (více jak 21 000 zúčastněných) ukazuje, že školáci a studenti se nejčastěji setkávají s verbálními útoky (33 %), obtěžováním za pomoci prozvánění (24 %) a vyhrožováním či zastrašováním (17 %).

NESTAŇ SE OBĚTÍ na internetu

Pokračuji v tématu bezpečného internetu a tak dnes zmíním důležitou organizaci, která se zabývá riziky internetu a komunikačních technologií. Je to občanské sdružení Nebuď oběť!, které se nachází nedaleko místa našeho působení - v Ostravě.

Občanské sdružení Nebuď oběť! pomáhá za podpory mnoha organizací dětem, aby bezpečně využívaly moderní komunikační technologie a formou preventivní činnosti pomáhají rodičům a dětem, aby se nestaly obětí nových komunikačních nástrojů dnešní doby. Už proto je tento článek určen všem, které tato problematika zajímá.

POŠLI MI FOTKU aneb dětská pornografie

Další z příspěvků k bezpečnému internetu se bude týkat hrozby vylákání fotek a s tím spojených věcí, které mohou být za hranicí zákonů… Může se to týkat i tebe.

Seznam se bezpečně

Jako pracovník na chatu tohoto portálu jsem byl v delší anonymní on-line komunikaci mimo jiné dotázán na můj názor k obsahu webového projektu „seznam se bezpečně“…

A protože si myslím, že je dobré, když jsou známé potřebné informace, týkají se bezpečného trávení volného času na internetu, rozhodl jsem se na ně odkazovat v tomto svém mini článku. 

Tématem je SEZNAMOVÁNÍ SE PO INTERNETU.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.