Streetwork online rozšíří své služby díky podpoře nového hlavního partnera

Streetwork online rozšíří své služby díky podpoře nového hlavního partnera

 

 

 

 

Novým hlavním partnerem inovativního projektu Streetwork online České asociace streetwork, o.s. (ČAS) se stala společnost Bohemia Energy - největší alternativní dodavatel elektřiny a plynu v České republice, která podpořila jeho rozvoj částkou dosahující bezmála 1,2 mil. Kč. Streetwork online nabízí unikátní formu pomoci dětem v ohrožení prostřednictvím internetu.

„Partnerství se společností Bohemia Energy je pro nás velkým přínosem, vážíme si této podpory,“ říká Martina Zikmundová, ředitelka ČAS a dodává: „Projekt Streetwork online v sobě totiž zahrnuje novou jedinečnou formu terénní práce s velkým potenciálem, která se přesouvá za dětmi na internet. Nacházíme tak jinde nedostižnou skupinu dětí, která má také své starosti a problémy a kterou dokážeme zaujmout, chránit a dále rozvíjet.“ Tato terénní forma nízkoprahové sociální služby - tedy jakýsi virtuální nízkoprahový klub - nyní funguje na portálu www.jdidoklubu.cz Dítě sem může přijít, zaregistrovat se (nebo také ne), přečíst si jakýkoliv článek, nějaký samo napsat, může si popovídat na chatu s odborným pracovníkem o svých starostech, zkrátka využívat na internetu v bezpečném prostředí poradenství a odbornou pomoc v nelehkých situacích spojených s dospíváním.

„Dnešní „děti internetu“, především pak děti z menších měst či vesnic, ale i handicapované děti, nemají v podstatě žádnou možnost využívat nízkoprahové sociální služby, které fungují jen ve větších městech, a nemohou se proto jinak osobně dostat do kontaktu s terénním pracovníkem, jenž by jim mohl nabídnout pomoc v obtížných situacích. Tento projekt má srdce a myšlenku, a proto jsme se jej rozhodli podpořit. Jako vůbec první terénní program totiž nabízí jedinečnou možnost podat prostřednictvím internetu pomocnou ruku všem dětem a mladistvým v celé České republice,“ říká Jiří Písařík, jednatel Bohemia Energy.

Projekt Streetwork online se zaměřuje na děti a dospívající ohrožené sociálním vyloučením, kteří kvůli svému životnímu stylu a způsobu trávení volného času prožívají nebo mohou prožívat rizikové životní situace a nemohou, neumějí nebo nechtějí využívat jinou formu odborné pomoci. Jsou ohroženy izolací od společnosti a životem výhradně ve virtuálním světě. Ztrácí schopnost intenzivního kontaktu tváří v tvář. Svůj volný čas většinou tráví u počítače, zejména na sociálních sítích. Důvody jsou různé: patří k outsiderům, mají sociální nebo zdravotní handicap, nemají zájem o mimoškolní aktivity nebo si je nemohou dovolit. Výše popsané děti jsou vystaveny vyššímu nebezpečí, že budou konfrontovány s drogovými experimenty, šikanou, kriminalitou, sexuálními službami nebo novým fenoménem kyberšikanou. "Děti internetu", děti z menších měst či vesnic, ale i handicapované děti, nemají možnost jinak využívat nízkoprahové sociální služby (ty jsou jen ve větších městech), nemohou se jinak osobně dostat do kontaktu s terénním pracovníkem a nedosáhnou tak na nabízenou pomoc v obtížných situacích. Tato nebezpečí neovlivňují pouze mládež samotnou, ale dopad mají i na celé rodiny a komunitu jako celek.

Česká asociace streetwork. o.s. již více než patnáct let vytváří příznivé klima pro rozvoj nízkoprahových sociálních služeb, podporuje profesionalizaci oboru, stanovuje měřítka kvality, provádí hodnocení kvality poskytovaných služeb, realizuje projekty určené pro odbornou veřejnost, zejména vzdělávací a výcvikové programy, organizuje profesní setkání, konference a semináře. Asociace pořádá pravidelně Týden nízkoprahových klubů a uděluje výroční cenu Časovaná bota. ČAS vyrobila také dokumentární film o nízkoprahových klubech a mladých lidech Čekárna na dospělost. Pro lepší informovanost oboru spravuje portál streetwork.cz. Realizuje pravidelné výzkumy, rozvíjí mezinárodní výměnu zkušeností a odstartovala inovativní projekt terénní práce v prostředí internetu Streetwork online (www.jdidoklubu.cz). V letoším roce otevřela Restart Shop, dobročinný obchod s darovaným zbožím na podporu služeb pro mládež v Biskupské ulici v srdci Prahy, který provozuje tréninková pracovní místa pro mladé lidi (www.restartshop.cz).

Společnost Bohemia Energy je v segmentu domácností a malých a středních firem největším alternativním dodavatelem elektřiny a plynu v České republice. Zákazníkům dodává elektřinu a plyn od samého začátku liberalizace energetického trhu - jako první alternativní dodavatel začala v roce 2006 nabízet elektřinu domácnostem a plyn posléze v roce 2008. Společnost Bohemia Energy v roce 201 3 meziročně zvýšila tržby o 9 % na 9,4 mld. Kč. Ke konci roku evidovala celkem 512 158 zákazníků - z toho 316 390 zákazníkům dodávala elektřinu, 195 768 zákazníků od společnosti odebíralo plyn. V letošním roce očekává Bohemia Energy tržby ve výši 10,166 mld. Kč. Společnost Bohemia Energy je součástí energetické skupiny Bohemia Energy, kterou kromě ní tvoří ještě společnosti Comfort Energy a Slovakia Energy.

 


Napište svůj názor

Psát reakce smí pouze registrovaní uživatelé. Pokud jste zaregistrováni musíte se přihlásit.

Souhlas s cookies

Používáme pouze "funkční" cookies nutné pro provoz webu.

Více o GDPR.