Kdo jsme

Jsme terénní sociální pracovníci, kteří nekontaktují zájemce o službu na ulici, v parku nebo na hřišti, ale právě tady, v prostředí internetu. Nabízíme Ti tento portál jako bezpečné prostředí, ve kterém můžeš číst články o tom, co Tě zajímá, dívat se na videa, ale především si s námi psát, pokud potřebuješ s něčím poradit nebo se jen s něčím svěřit. Nechceme, aby tento portál byl jen jako muzeum, kde se můžeš jen dívat, ale nesmíš nic dělat. Naopak! Budeme rádi, když se zde zaregistruješ, budeš psát svůj blog, přidávat články, videa - zkrátka když nám pomůžeš dotvořit web tak, aby ses tu cítil příjemněji a aby Tě to tu bavilo. Více o tom najdeš na stránce O Jdi do klubu

Pro koho tu jsme:

Poradna je určena především pro všechny ve věku 12 až 18 let, kteří jsou vystaveni rizikům spojeným s dospíváním a nemohou svou nepříznivou situaci zvládnout bez anonymizované pomoci. Obrátit se na nás mohou také rodiče, učitelé, sociální pracovníci, vychovatelé a další, kteří s těmito mladými lidmi přichází do kontaktu a potřebují poradit, nebo konzultovat své postupy.

Ostatní části webu (Knihovna, Galerie apod.) jsou zaměřeny také na děti a mladé lidi ve věku 12 - 18 let, ale navštěvovat ji mohou pochopitelně i ostatní.

Rizika spojená s dospíváním vnímáme především v těchto oblastech:

 • Internet (kyberšikana, sexting, fake news, phishing)
 • Škola (prospěch, výchovné problémy, výběr školy, změna školy)
 • Vztahy (partnerské vztahy, šikana, mezigenerační vztahy, vrstevnické vztahy)
 • Práce (výběr zaměstnání, brigády, hledání zaměstnání)
 • Návykové látky (experimenty, THC, alkohol, cigarety)
 • Sex (první sex, obtíže v sexu, nechtěné těhotenství)

Co děláme:

Pracovníci poradny doprovázejí návštěvníky v jejich obtížích a nabízejí bezpečný prostor pro jejich sdílení. Pomáhají při zpřehlednění informací a hledání adekvátních zdrojů. V případě, že si sami neví rady, nasměrují na některou z dalších služeb.

Jak to děláme:

 • Ověřitelně (informace, které předáváme jsou ověřitelné)
 • S respektem (každý dotaz bereme vážně)
 • Přímo (i v těžkých tématech nechodíme kolem horké kaše)
 • Nízkoprahově (zdarma, dostupné, anonymní)
 • Čitelně (je jasné, co nabízíme, kdo jsme)

Podmínky kontaktu:

Poskytnutí služby předpokládá srozumitelnost ze strany návštěvníka a schopnost se vzájemně pochopit (silná intoxikace, mentální i určitý fyzický handicap mohou být překážkou). Službu poskytujeme pouze na stránkách www.jdidoklubu.cz, propagace probíhá na našich oficiálních profilech a kanálech na Facebooku, Twitteru, Instagramu a YouTube. Ohledně stížností, přání nebo obecných dotazů je možné nám poslat mail na info@jdidoklubu.cz

Více o nás a o naší práci:

Krom toho, že neběháme po ulici, ale po síti, se ničím nelišíme od jiných sociálních pracovníků v nízkoprahových klubech. Sociální pracovník je jedna z takzvaných pomáhajících profesí. Tak jako lékař pomáhá člověku s jeho fyzickým zdravím a třeba psycholog s duševním zdravím, sociální pracovník člověku pomáhá s jeho sociálním zdravím. Tedy s jeho uschopňováním být plnohodnotným členem společnosti, s řešením některých náročných životních nebo společenských situací a podobně. Sociální služby tu nejsou jenom pro lidi na okraji společnosti, ale využít je může každý, aniž by se musel bát, co si o něm pracovníci nebo okolí pomyslí. Stejně jako se každý může setkat s chřipkou (a jít k lékaři) nebo třeba s depresí (a jít k psychologovi), může se každý setkat s nějakou těžkou životní situací a využít pomoci nebo rady sociálního pracovníka. Většinou se sociální pracovníci specializují na některé skupiny obyvatel buď podle jejich věku nebo specifických potřeb (děti a mládež, rodiny, senioři, uživatelé drog, zdravotně nebo psychicky znevýhodnění, vězni,...). My si tady zkusíme vypsat pár bodů o sociálních pracovnícich, se kterými se můžeš setkat v nízkoprahových klubech (tedy i tady na jdidoklubu.cz).

Sociální pracovník je:

 • člověk, který by měl umět Tě vyslechnout, probrat to, co Tě trápí, případně pomoci Ti popsat stav, se kterým jsi nespokojený a pomoci najít řešení, aby se tento stav zlepšil;
 • něco jako průvodce. Dokud budeš potřebovat a chtít jeho pomoc nebo radu, bude se Ti věnovat (v rámci své práce a tak, aby se mohl věnovat i dalším klientům). Nic ale nebude dělat za Tebe ani Tě nebude do něčeho nutit;
 • člověk, který má vysokoškolské vzdělání v oboru sociální práce (kde se mimo jiné učí základy psychologie, sociologie, pedagogiky, různé terapeutické metody apod.) nebo vystudoval jiný VŠ obor a absolvoval kurz pro sociální pracovníky;
 • člověk, který se i během své práce nadále vzdělává. Ze zákona musí splnit každý rok alespoň 24 hodin kurzů, ale většinou jich absolvuje mnohem víc, aby mohl ve své práci reagovat na neustále se vyvíjející podmínky (nové potřeby klientů, nové způsoby, jak je řešit, nová legislativa,...);
 • vázán mlčenlivostí, takže se o tom, co spolu řešíte, nikdo jiný nedozví. V případě, že by se pracovník potřeboval například poradit se svými kolegy, měl by Ti to říct. Mlčenlivost se nevztahuje na informace o závažné trestné činnosti (loupežná přepadení, vraždy, znásilnění,...) - pokud by se pracovník o někom dozvěděl, že spáchal nějaký trestný čin, má povinnost to nahlásit na policii jako každý jiný občan.

Sociální pracovník není:

 • učitel. Nebude Ti říkat, co máš a co nemáš dělat, ale vysvětlí Ti možnosti takovým způsobem, aby jsi byl sám schopen si vybrat, co je pro Tebe dobré;
 • spasitel. Jeho práce pomáhat ostatním je pro něj důležitá, ale krom této práce má i jiné povinnosti, zájmy a koníčky, jako všichni lidé. Je tedy fér respektovat to, že se Ti nebude věnovat v době, kdy není v práci;
 • vševědoucí. Se spoustou věcí Ti dokáže pomoci, v některých tématech to dokáže po poradě s kolegy nebo nastudování problematiky. Měl by však být schopen poznat případy, ve kterých Ti lépe pomůže jiný specialista (psycholog, právník, výchovný poradce,...) a k tomu Tě pak může nasměrovat nebo Tě k němu doprovodit.

A kdo se o tenhle web stará a koho můžeš potkat na chatu?

Honza

Od roku 2007 se věnuji sociální práci s mládeží v Salesiánském středisku mládeže. K tomu ještě působím jako lektor krizové intervence a primární prevence se zaměřením na extremismus a násilí spojené se sportovními akcemi.
Vystudoval jsem sociální pedagogiku na VOŠ Evropská. Od roku 2007 jsem absolvoval mnoho kurzů. Mezi ty zásadní patří Komplexní krizová intervence, Sebezkušenostní výcvik kontaktní práce, Výcvik motivačních rozhovorů, Výcvik internetového poradenství, Výcvik dispečer tísňové péče.
Baví mě historie, žonglování a stavění z Lega.

Dušan

Na tomto portálu funguji jako redaktor a pracovník poradny.
Jsem sociální pracovník, 13 let jsem pracoval ve volnočasovém klubu Oratoř v Salesiánském středisku mládeže v Praze Kobylisích. Krom toho funguji jako lektor primární prevence na témata spjatá s extremismem a násilím z nenávisti.
Vystudoval jsem obor Pastorační a sociální práce na ETF UK, v roce 2018 jsem absolvoval výcvikový program Krizová intervence tváří v tvář u společnosti REMEDIUM.
Mezi mé záliby patří čtení, historie, snowboard, turistika, vodácké sporty, lezení na skalách a umělých stěnách

Romek

Od roku 2000 působím v neziskových organizacích v činnosti s mladými lidmi (od 12 do 26 let) např. v projektech Klub 3NYTY, Klub PECKA, Streetwork Teens, ICM Havířov aj., kde jsem pracoval jako kontaktní klubový pracovník, streetworker, vedoucí a manažer sociálních služeb. Přitom jsem se vzdělával a věnoval se osobnímu a občas internetovému poradenství, měl jsem taky praxi v několika nízkoprahových klubech (Praha, Hradec Králové, Kroměříž, Opava aj.), zkusil jsem si i práci s dětmi a mládeží žijící na ulici (Kyjev, UKRAJINA a Krakow, POLSKO).
V roce 2012 jsem se zapojil do týmu České asociace streetwork, kde působím jako on-line streetworker.
V soukromí se starám o tři děti (od 2014 jsem pěstounem) a o naše domácí mazlíčky (pes, kočky, morčata…). Baví mě moje práce (příprava, realizace i řízení různých projektů), hudba, kamarádské a rodinné vztahy, historie, inovativní nápady, klídek i adrenalin v různých podobách, když mám volno, tak si rád čtu nebo zkouknu film.

Karolína

Terénní sociální práci se věnuji bezmála deset let, mám zkušenosti s prací zejména s mladými lidmi. Pracovala jsem ale také s lidmi bez přístřeší, na úřadu práce nebo ve školství. Práce mě baví, během ní jsem se naučila méně mluvit a více naslouchat, respektovat a komunikovat s různými lidmi různými způsoby. Umím se rychle zorientovat v nepřehledné situaci a přinést jiný pohled na věc, nový nápad nebo nabídnout řešení. Svoje zkušenosti z praxe jsem potvrdila studiem na vysoké škole, mám ukončený obor Sociální práce s titulem Mgr., kromě toho mám za sebou odborné kurzy a stáže z oblasti krizové intervence, neformálního vzdělávání a kontaktní práce.
Když mám volno, tak ráda čtu, poslouchám hudbu nebo kreslím. Nejvíc času v poslední době zabírá moje rozrůstající se rodina. :)

Jiří

V České asociaci streetwork, z.s. jsem od roku 2006. Od roku 2012 jsem vedoucím inovativního projektu Streetwork Online právě tady na Jdidoklubu.cz Za celou tu dobu jsem měl na starosti celou řadu projektů: portál streetwork.cz, dokumenty Co Tě sejří a Čekárna na dospělost, sada preventivních komiksových materiálů, Týden nízkoprahových klubů, Turné pro nízkoprahy, ČASovaná bota atp. Současně také pracuji od roku 2014 jako manažer Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota.
Dříve jsem pracoval v České televizi. Stál jsem u zrodu sbírkového projektu Pomozte dětem. Spolupracoval jsem s Nadací Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, Nadací rozvoje občanské společnosti, Univerzitou Karlovou v Praze a Dětským krizovým centrem. Profesní dráhu jsem začínal v Asociaci studentů vysokých škol obchodních a ekonomických AIESEC.
Vystudoval jsem bakalářské i navazující magisterské studium v oboru sociální pedagogika na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, resp. Univerzity Hradec Králové.Dotazník není zadán


Napište svůj názor

Psát reakce smí pouze registrovaní uživatelé. Pokud jste zaregistrováni musíte se přihlásit.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.