NESTAŇ SE OBĚTÍ na internetu

NESTAŇ SE OBĚTÍ na internetu

Pokračuji v tématu bezpečného internetu a tak dnes zmíním důležitou organizaci, která se zabývá riziky internetu a komunikačních technologií. Je to občanské sdružení Nebuď oběť!, které se nachází nedaleko místa našeho působení - v Ostravě.

Občanské sdružení Nebuď oběť! pomáhá za podpory mnoha organizací dětem, aby bezpečně využívaly moderní komunikační technologie a formou preventivní činnosti pomáhají rodičům a dětem, aby se nestaly obětí nových komunikačních nástrojů dnešní doby. Už proto je tento článek určen všem, které tato problematika zajímá.

Na webové stránce organizace www.nebudobet.cz  se dají zjistit potřené informace k tématům jako Kyberšikana, Sexting, Kybergrooming, Netholismus, Happy slapping, Stalking či Hoax. K těmto tématům tady najdete články, komiksy, videa, ale taky třeba příběhy obětí nebo pravidla a dotazníky. Je tu spousta odkazů na další související zdroje i potřebné informace a taky místo pro vaše případné dotazy, na které vám bude dána odpověď.

V některých další příspěvcích se budeme chtít s kolegyní Riou více věnovat jednotlivým tématům rizik na internetu. Objevují se nové a nové informace, které je třeba šířit a ty už známé znovu  připomínat. K tomu může patřit i spolupráce s občanským sdružením Nebuď oběť!protože i pomocí našeho portálu chceme bojovat proti rizikům internetu.

Romek, pracovník klubu

 

Použitý zdroj:  http://www.nebudobet.cz/


Napište svůj názor

Psát reakce smí pouze registrovaní uživatelé. Pokud jste zaregistrováni musíte se přihlásit.

Souhlas s cookies

Používáme pouze "funkční" cookies nutné pro provoz webu.

Více o GDPR.