Vyhlašujeme další ročník Co Tě sejří!

Vyhlašujeme další ročník Co Tě sejří!

Česká asociace streetwork a společnost Bohemia Energy podpoří celkovou částkou 100 000 Kč pět projektů mladých lidí, kteří ve svém okolí chtějí něco změnit k lepšímu.

Projekty mladých lidí mohou být zaměřené na zlepšení konkrétního veřejného místa, např. oprava hřiště, vybudování místa pro setkávání, zkrášlení parku apod., nebo mohou mít benefiční charakter. Podmínkou je veřejná prospěšnost.

Jak se přihlásit?

Zapojit se mohou mladí lidé ve věku 10–20 let. Klienti NZDM nebo terénního programu vyplní společně s pracovníky krátký formulář projektového záměru, který musí být odeslán do 31. srpna 2021 na adresu info@jdidoklubu.cz. Žadatel bude dále kontaktován pracovníky jdidoklubu.cz, kteří s ním v případě, že projektu bude vybrán, domluví další postup.

Přihlásit se může i ten, kdo zatím žádnou službu nenavštěvuje, formulář vyplní a odešle sám a pokud bude jeho projekt vybrán, propojíme ho s nejbližším nízkoprahovým klubem, který zastřeší realizaci projektu.

Předpokládaný časový plán:

  • Na projektové záměry čekáme do 31. srpna
  • Během září se ozveme a dáme vědět, kdo vyhrál a případně si domluvíme setkání
  • Setkání proběhne začátkem školního roku (v září)
  • Během září a října by měl vzniknout (ve spolupráci s nízkoprahem) finální projekt a finální rozpočet
  • Do konce února bude čas všechno realizovat
  • Do začátku dubna roku 2022 je potřeba vyhodnotit projekt a odeslat vyúčtování a závěrečnou zprávu České asociaci streetwork

Přihlašovací formulář a *Kompletní pravidla přikládáme. Hlavním partnerem portálu Jdidoklubu.cz je společnost Bohemia Energy.

Přílohy:


Napište svůj názor

Psát reakce smí pouze registrovaní uživatelé. Pokud jste zaregistrováni musíte se přihlásit.

Souhlas s cookies

Používáme pouze "funkční" cookies nutné pro provoz webu.

Více o GDPR.