Kyberstalking? Nebezpečné pronásledování!

Kyberstalking? Nebezpečné pronásledování!

Otravuje tě někdo neustálými zprávami na internetu nebo v mobilu? Obtěžuje ve dne i v noci? Nebo dokonce vydírá a zastrašuje? Nebuď oběť, braň se! V článku o kyberstalkingu se dozvíš, jak nebezpečné pronásledování na internetu vypadá a co můžeš udělat, aby ses před ním ochránil/a.

Kyberstalking je, když pronásledovatel využívá komunikačních technologií k zastrašování, vydírání a obtěžování oběti. Tento jev se objevil s rychlým vývojem počítačových technologií – kyberstalking je snadný, levný, účinný a anonymní způsob, jak někoho pronásledovat v kyberprostoru.

Toto pronásledování je:

 • Opakované
 • Dlouhodobé
 • Systematické
 • Stupňované

Může mít řadu forem a různou intenzitu, která má narůstající tendenci. Stalker (pronásledovatel) svou oběť například bombarduje telefonáty, SMS zprávami, e-maily, popř. zprávami zasílanými pomocí ICQ, Skypu nebo chatu, posílá jí „dárky“, které oběť nechce atd.

Jak poznám, že jde o kyberstalking?

Pronásledování může vypadat takto:

 • Urážení oběti. Charakter kontaktování může být ze začátku příjemný, obdivný a pozorný, pachatel si získává o oběti informace (kde žije, s kým žije, co má ráda). Pokud oběť nereaguje na kontakt dle představ pachatele, dochází k intenzivnějšímu kontaktování s prvky agrese, pachatel vyvolává v oběti pocity viny, vydírá ji, zasílá jí nevhodné, vulgární, pornografické a útočné či výhružné emaily a SMS.
 • Pronásledovatel prostřednictvím komunikačních technologií vzbuzuje v oběti strach. Většinou oběti vyhrožuje tím, co o ní zjistil v předešlé, ještě příjemné, komunikaci (vím kde jsi, vím co děláš, co máš na sobě, vím s kým se stýkáš, …).
 • Pronásledovatel zveřejňuje nepravdivé informace o oběti, tvoří např. falešná obvinění s cílem poškodit její pověst. Může třeba vytvořit falešné webové stránky o oběti, které ji mají poškodit před rodinou, přáteli, zaměstnavatelem.
 • Pronásledovatel se sám tváří jako oběť, vymýšlí si, že byl svojí obětí pronásledován.
 • Útok na data a vybavení. V reálném světě může stalker poškozovat věci oběti, v kyberprostoru ovšem může škodit také – např. poslat počítačový vir, elektronicky se nabourávat do osobních údajů, které pak dále zneužívá.
 • Shromažďování informací o oběti. (vyhledávání na internetu, vyptávání se přátel, známých či spolupracovníků oběti, zasílání podvodných e-mailů (phishing), vyhledávání na placených databázích, zaplacení soukromého detektiva pro získání informací)
 • Napodobování oběti či vydávání se za ni.
 • Podporování dalších lidí v obtěžování oběti. Typický příklad je zveřejnění falešného inzerátu oběti s nabídkou prostituce. Oběť je pak obtěžována telefonáty, e-maily, zprávami či osobními návštěvami lidí očekávajících pohlavní styk.
 • Objednání zboží nebo služby jménem oběti, přičemž často jde například o produkty se sexuální tematikou, které stalker nechá doručit oběti tak, aby ji uvedl do nepříjemné a trapné situace.
 • Osobní styk s obětí. Oběť může svého pronásledovatele znát a ani o tom nemusí vědět. Výjimkou není fyzické pronásledování oběti cestou do školy/práce, na nákup, domů, čekání před domem, pronásledování autem, ale i výhrůžky přímého fyzického napadení či zabití. Pokud se jedná o zvlášť nebezpečného pachatele např. se sadistickými sklony, může dojít ke skutečnému napadení a zvyšuje se i riziko usmrcení oběti. Pronásledovaná oběť pak bývá častou obětí sexuálně motivované vraždy.

Taktiky kyberstalkerů souhrnem

Typickými příklady taktik kyberstalkerů mohou být posílání manipulativních, výhrůžných, oplzlých nebo obtěžujících e-mailů, nabourání se do on-line účtů oběti a změna nastavení nebo hesla, vytváření falešných účtů na sociálních sítích a seznamkách, vydávání se za oběť nebo snaha o navázání kontaktu s obětí pod falešnou identitou, zveřejňování soukromých informací o oběti na internetu například ve formě inzerátu (výsledkem je obtěžování mnoha lidmi, kteří si příspěvek přečetli), zneužití profilu oběti na sociálních sítích (získání informací, nabourání se do účtu atd.), monitorování e-mailové komunikace oběti nebo narušení e-mailové komunikace oběti zahlcením schránky nežádoucími e-maily nebo viry.

Kdo jsou stalkeři?

Nejčastěji jde o lidi, kteří se nejsou schopni vyrovnat s ukončením vztahu, mají pocit, že je jim ubližováno a je s nimi nespravedlivě zacházeno, často jsou to osamělí lidé, kteří touží po vztahu a intimitě, někdy je pro ně oběť předmětem sexuální touhy. Jsou posedlí nějakým člověkem, nebo prostě posedlí. Část pronásledovatelů jsou sexuální útočníci, kteří mají deviantní sexuální zájmy. Pronásledovatelé mají rádi pocit moci a kontroly nad obětí.

Kdo jsou oběti?

 • Bývalí partneři. Ti se stávají obětí stalkingu, včetně toho kyber, nejčastěji.
 • Známí či přátelé stalkera. Stalker může být neúspěšný odmítnutý ctitel, naštvaný soused, nebo bývalý kamarád, s nímž se oběť pohádala.
 • Lidé v profesním kontaktu. (např. pacient, který pronásleduje lékaře)
 • Spolupracovníci. Motivem může být nelibost nebo závist.
 • Cizí lidé. Pachatel si oběť vybere, aniž by se znali. Neznámé oběti si vybírají často sexuální útočníci.
 • Celebrity. Díky pozornosti médií je snadné je sledovat a získávat o nich informace.
 • Někdo jiný. Někdy se obětí stane i bývalý pronásledovatel, kterému se mstí jeho oběť.

Jak kyberstalking ubližuje?

Hodně. Oběť má často:

 • pocity úzkosti, paniky, strachu a zvýšené ostražitosti, poruchy spánku, vracející se vzpomínky.
 • posttraumatickou stresovou poruchu doprovázenou zásadními změnami v chování, škole/práci a společenském životě.

Kyberstalking a zákon

Kyberstalking je zločin a pachatelům hrozí vězení. V lednu rok 2010 byl termín stalking zaveden do trestního zákona pod názvem nebezpečné pronásledování.

 • 354 Nebezpečné pronásledování

(1) Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že

 1. a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým,
 2. b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje,
 3. c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje,
 4. d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo
 5. e) zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu, a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři roky bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

 1. a) vůči dítěti nebo těhotné ženě,
 2. b) se zbraní, nebo
 3. c) nejméně se dvěma osobami.

Jak se bránit

Nebuď oběť, braň se! Kyberstalking je poškozování, které je stejně závažné, jako fyzické násilí! Právo stojí na tvé straně. Pokud tě někdo pronásleduje a posílá ti hnusné, sprosté, nebo výhružné zprávy, co můžeš dělat?

 • Nemazat, uložit. Zprávy si nečti, rozhodně je ale nemaž. Poslouží jako důkazy. Je dobré veškeré zprávy ukládat, aby bylo vidět, že tě pachatel obtěžuje dlouhodobě.
 • Přerušit kontakt. Neodpovídej a nijak na zprávy nereaguj. Pokud víš, kdo tě obtěžuje, nestýkej se s ním.
 • Řekni o tom někomu. Rodičům, nám na pokecu, pracovníkům nízkoprahového klubu, učiteli. Může také zavolat na krizovou linku. Prostě, řekni to někomu dospělému! Kyberstalking může být hodně nebezpečná věc. Ty se nemáš za co stydět – jdi a napraš obtěžovatele!
 • Pokud se skutečně jedná o nebezpečné pronásledování, je třeba, aby důkazy byly předány na policii. Ta pachatele vystopuje a na základě předběžného opatření mu bude soudem zakázáno tě jakkoli kontaktovat. Pokud to poruší, dostane pravděpodobně podmínku a jestli bude dál pokračovat, půjde do vězení.

Zdroje:

Wikipedie. Otevřená encyklopedie. Kyberstalking.                        

Wikisofia. Cyberstalking.

Profem. Život bez násilí je právo každé ženy. Kyberstalking.

Online.muni.cz. Mladá právnička radí, jak čelit kyberstalkingu.

Související příspěvky:

Kybergrooming. Miláček, nebo úchylák?

Je libo Internet?

Bezpečně na Internetu - udělejme si v tom jasno!

Reálné případy a dopady sextingu

Sexting II. Víš, s kým se seznamuješ?

Bacha na sexting

"Nevěřte citátům na internetu, nemusí být pravé." - Abraham Lincoln, 1862 

Internetová identita - naše druhé já? 

Na internetu se chováme nejen slušně, ale i opatrně! 

Jak vymyslet heslo a jak ho nezapomenout 

Slavným proti své vůli aneb O fotkách a videu na internetu 

To (ne)vysvětlíš?! 

Google jasnovidec 

Hledej, stopa! 

Welcome to the Internet - let me be your guide!

Dobrý sluha, ale zlý pán

Setkali jste se někdy s pojmem "stalking"?


Napište svůj názor

Psát reakce smí pouze registrovaní uživatelé. Pokud jste zaregistrováni musíte se přihlásit.

Souhlas s cookies

Používáme pouze "funkční" cookies nutné pro provoz webu.

Více o GDPR.