Vzor odvolání proti nepřijetí na SŠ

V případě potřeby použít tento vzor, nezapomeň jej upravit podle sebe! :)

Mgr. Jan Šéf
ředitel SŠ
Školní 20
120 00 Praha

V Dyjákovičkách u Dyjákovic dne 27. 4. 2016

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

Vážený pane řediteli,
dne 27. 4. 2016 jsme obdrželi rozhodnutí o nepřijetí (j.č. 12312/123) našeho syna Josefa Repetenta - nar. 16. 6. 2001, bytem Dykájovičky 665 - na Vaši školu, obor výpočetní technologie. Proti tomuto rozhodnutí se odvoláváme z těchto důvodů:

Možné důvody

1. V konečném bodovém hodnocení se náš syn umístil se ztrátou 10 bodů za přijatými uchazeči A nebyl proto přijat z kapacitních důvodů. Vaše škola přijímala na výše uvedený obor 60 uchazečů. Náš syn nebyl přijat, protože se v konečném pořadí umístil na 62. místě. Je zřejmě reálným předpokladem, že mnozí ze současně přijatých uchazečů využijí možnost nepotvrdit zápisovým lístkem svůj záměr studovat na Vaší škole či zažádají dodatečně o vrácení zápisového lístku. Tím se uvolní místa pro přijetí těch žáků, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů.

2. Přesto, že ke zvládnutí přijímacích zkoušek synovi chyběly jen 4 body, umístil se nejlépe z těch, kteří nebyli u přijímacího řízení úspěšní.

3. Domníváme se, že škola nedostatečně využila možnosti zvýhodnit ty uchazeče, kteří se během docházky na základní školu podíleli na akcích a soutěžích pořádaných školou, popř. olympiád a jiných srovnávacích testů či zkoušek. Náš syn pravidelně reprezentoval školu ve sportovních a přírodovědných soutěžích, během 8. a 9. ročníku se účastnil školních olympiád v matematice. V 9.ročníku se umístil na 2.místě v matematické soutěži Klokan. Právě v oblasti přírodních věd prokazuje náš syn trvale dobrých výsledků, proto si k dalšímu studiu vybíral obor s technickým zaměřením.

4. Soudíme, že škola nedostatečně přihlédla k výsledkům, jichž náš syn dosáhl v celonárodních srovnávacích zkouškách v lednu a březnu 2015 (obecné studijní předpoklady - úspěšnost 87% a 86 %) a k výsledkům srovnávacích testů pro základní školy Cermat (úspěšnost v matematice 89%, v českém jazyce 95%, obecné studijní dovednosti 91%).

5. Podle našeho názoru škola dostatečně nevyužila informací výstupního hodnocení, v němž je uvedeno a vysvětleno, proč má náš syn výborné obecné předpoklady ke studiu na střední škole technického zaměření.

6. Protože náš syn má velký zájem o studium, navštěvoval během 3 měsíců Vaší školou organizované přípravné kursy. Soudíme, že i jeho účast v těchto kursech mohla být zohledněna v přijímacím řízení, protože tím projevil zájem a vůli věnovat se studiu i ve svém volném čase a přípravu nezanedbával.

Vzhledem k výše uvedeným důvodům (uvedenému důvodu) věříme, že přijetí našeho syna znovu zvážíte - popř. přehodnotíte výsledky jeho přijímacích zkoušek - tak, aby mohl být na Vaši školu přijat pro školní rok 2011/2012. Za kladné vyřízení žádosti děkujeme.

S pozdravem

Karel a Karla Repetentovi
rodiče Josefa Repetenta
Dyjákovičky 665
665 01 Dyjákovice


Napište svůj názor

Psát reakce smí pouze registrovaní uživatelé. Pokud jste zaregistrováni musíte se přihlásit.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.