Vyhlašujeme další ročník Co Tě sejří

Vyhlašujeme další ročník Co Tě sejří

Česká asociace streetwork a společnost Bohemia Energy podpoří celkovou částkou 100 000 Kč pět projektů mladých lidí, kteří ve svém okolí chtějí něco změnit k lepšímu.

Projekty mladých lidí mohou být zaměřené na zlepšení konkrétního veřejného místa, např. oprava hřiště, vybudování místa pro setkávání, zkrášlení parku apod., nebo mohou mít benefiční charakter. Podmínkou je veřejná prospěšnost.

Jak se přihlásit?

Zapojit se mohou mladí lidé ve věku 10–20 let. Klienti NZDM nebo terénního programu vyplní společně s pracovníky krátký formulář projektového záměru, který musí být odeslán do 10. srpna 2020 na adresu info@jdidoklubu.cz. Žadatel bude dále kontaktován pracovníky jdidoklubu.cz, kteří s ním v případě, že projektu bude vybrán, domluví další postup.

Přihlásit se může i ten, kdo zatím žádnou službu nenavštěvuje, formulář vyplní a odešle sám a pokud bude jeho projekt vybrán, propojíme ho s nejbližším nízkoprahovým klubem, který zastřeší realizaci projektu.

Předpokládaný časový plán:

  • uzávěrka pro podání projektů je 10. srpna 2020,
  • do 31. srpna budou vybrány vítězné projekty a kontaktováni jejich autoři a autorky,
  • setkání s nimi proběhne během září,
  • do konce září by měl vzniknout (ve spolupráci s nízkoprahem) finální projekt a finální rozpočet,
  • samotná realizace projektů proběhne do konce listopadu,
  • do konce prosince je potřeba vyhodnotit projekt a odeslat vyúčtování a závěrečnou zprávu České asociaci streetwork.

Přihlašovací formulář a Kompletní pravidla přikládáme spolu s Vyhlášením určeným dětským čtenářům. Najdete je v příloze pod článkem.

Přílohy


Napište svůj názor

Psát reakce smí pouze registrovaní uživatelé. Pokud jste zaregistrováni musíte se přihlásit.

Souhlas s cookies

Používáme pouze "funkční" cookies nutné pro provoz webu.

Více o GDPR.