Mlýny byly vrcholem letošního festivalu Životaumění

Mlýny byly vrcholem letošního festivalu Životaumění

Tomáš Hanák, Bohdan Bláhovec nebo třeba Than Hmung Hran Ca. Tato jména byla ozdobou 18. ročníku festivalu Životaumění, který si pro širokou veřejnost v týdnu od 10. do 15. listopadu připravila obecně prospěšná společnost Cheiron T.

„Tento ročník byl jedním z nejrozmanitějších, alespoň co já si pamatuji,“ říká David Andrlíček pracovník Cheiron T, o.p.s. Návštěvníci festivalu se měli opravdu na co těšit. Samotný festival zahájila v pondělí 10. listopadu beseda s uprchlíkem z Barmy Than Hmungem Hran Cem nazvaná Bez domova – má země mě nechce, která se uskutečnila v prostorách Cheironu. „Největší strach jsem měl z toho, že se na tuto besedu nikdo nepřijde podívat a že s Ahmungem budeme u čaje sedět a debatovat sami,“ říká Andrlíček. Jeho obavy však byly rozprášeny. Dorazilo přes dvacet posluchačů, kteří se přišli dozvědět více o situaci v Barmě a o tom, proč a z jakých důvodů se lidé rozhodnou svou zemi opustit.

Největším lákadlem celého festivalu však bylo legendární divadelní představení Mlýny. To si na čtvrtek 13. listopadu připravilo Divadlo Sklep. A slovo legendární zde je opravdu na místě, jak dokázal i zaplněný sál hotelu Palcát. Na Tomáše Hanáka, Janu Pafkovou, Jiřího Burdu a další hvězdy se přišlo podívat téměř čtyři sta lidí. Hru o věčném konfliktu dobra a zla, pravdy a lži, svědomí a morálky v každém z nás, odehrávající se v malé vojenské posádce kdesi v Čechách na pozadí tuhé totality konce padesátých let, diváci ocenili potleskem ve stoje. „Přes historický kontext padesátých let, do kterých je hra Mlýny zasazena, aby parodovala a obnažovala tragiku doby, byly mnohé skeče aktualizovány k současnosti a politická satira se tak dotýkala i vulgarismů, popřípadě alkoholových excesů pana prezidenta Miloše Zemana,“ přibližuje hru Martin Procházka, pracovník komunitního centra Cheiron T. Představení Mlýny tak Cheironu přineslo78 000 korun.

V pátek pak měli návštěvníci možnost zhlédnout autentický, překvapivý a až šokující dokument Bohdana Bláhovce SHOW! „Pro promítání jsme zvolili klub MP7 na Žižkově náměstí, se kterým dlouhodobě při festivalech spolupracujeme,“ vysvětluje Andrlíček. Po promítání měla následovat debata s režisérem Bláhovcem, ten však byl mimo republiku. „Nechtěli jsme diváky připravit o možnost pobavit se s režisérem a tak jsme uspořádali video konferenci přes internet. Diváci tak mohli klást své otázky režisérovi snímku, i když byl až v Istanbulu. Lidé, kteří přišli, se tak mohli dozvědět zajímavé podrobnosti ze zákulisí filmu, mimochodem i důvod, proč se jedna ze členek skupiny 5Angels, o kterých snímek byl, rozhodla skupinu opustit. Promítání a následné debaty se zúčastnilo přes 20 diváků a posluchačů.

Finálem festivalu byla Music Blaster Párty, která proběhla v hudebním klubu Orion v sobotu 15. listopadu. „Nechtěli jsme dělat nějakou velkou akci a tak jsme oslovili několik DJs a uspořádali jsme taneční večer,“ říká Andrlíček. Návštěvníci klubu se tak mohli rozvlnit na rytmy funku, soulu či elektroniky, které si pro ně připravili Dj Mushroom, BitBob a Professor Funkyshit.

 

Za Cheiron T

David Andrlíček

 

Obecně prospěšná společnost Cheiron T založila v Táboře roku 1997 Komunitní centrum pro děti a mládež (bylo to jedno z prvních komunitních center v ČR vůbec). Komunitní centrum funguje jako služba sociální prevence pro děti a mládež od 6 do 26 let. Kromě této činnosti Cheiron T, o.p.s. realizuje také:

Předškolní klub pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, Terénní program pro mládež, Komunitní práci s místní romskou komunitou a kulturně-vzdělávací akce pro veřejnost.

Cheiron T, o.p.s. je nezisková organizace s bezplatnou službou, tudíž si na svou činnost shání finance z grantů, nadací, skrze firemní či individuální dárcovství nebo právě pořádáním benefičních akcí jako je právě toto představení divadla Sklep.

Více naleznete na stránkách  www.cheiront.cz


Napište svůj názor

Psát reakce smí pouze registrovaní uživatelé. Pokud jste zaregistrováni musíte se přihlásit.

Souhlas s cookies

Používáme pouze "funkční" cookies nutné pro provoz webu.

Více o GDPR.