Gympl, SOŠ, učňák... Kam se hlásíš ty?

Gympl, SOŠ, učňák... Kam se hlásíš ty?

Každé zboží má svého kupce. A každá škola své studenty. To, co je pro jednoho zcela nevhodné, může být pro druhého to pravé. A naopak, co ve výuce vyhovuje kámošovi, nemusí být to nejlepší pro tebe. To platí jak při volbě oboru, tak typu školy. V minulém článku Než začneš vyplňovat přihlášku jsme nakousli rozdíl, mezi středními školami, který spočívá v druhu a způsobu vzdělávání. Tentokrát si řekneme k různým typům škol něco víc.

Druhy středních škol podle typu vzdělání:

 • Školy poskytující všeobecné vzdělání

Sem patří především gymnázia, kde studuje asi 20% českých středoškoláků. Jelikož se jedná o tzv. výběrové školy, přijetí je podmíněné úspěšným složením přijímací zkoušky. Výstupem z gymnázia je maturitní zkouška a po jejím složení by měl student pokračovat v dalším (vyšším) vzdělávání. Všeobecný rozhled je super, nicméně absolvent gymnázia nemá žádné praktické dovednosti a není tak připraven k výkonu povolání, ale ke studiu na vysoké škole.

Některá gymnázia mají ještě speciální zaměření (např. sportovní, nebo na jazyky). To je dobré, pokud už víš, že danému zaměření se chceš věnovat i v dalším studiu.

 • Školy poskytující odborné vzdělání (školy odborně technické, umělecké, zemědělské, ekonomické, apod.)

Tento typ školy je nejoblíbenější. Poskytuje velkou možnost další volby. Jednak tě připraví rovnou na budoucí povolání, takže po úspěšném ukončení školy můžeš jít pracovat. Také ale můžeš pokračovat v dalším studiu, když zjistíš, že tě učení baví, a že ti to jde. Je strašná spousta různých typů středních odborných škol rozdílného zaměření, a pokud se v nich chceš zorientovat, bude třeba si prostudovat jejich seznam. Seznamy se všemi důležitými informacemi si můžeš také zakoupit jako knížku, nebo v Učitelských novinách (poraď se ve škole, kde se dají sehnat), což je fajn, protože na papíře si můžeš důležité věci zvýraznit a máš to vždy po ruce.

 • Učňovské vzdělání (střední odborná učiliště)

Tyto školy mají podobný charakter jako předcházející . Rozdíl je v dosažené úrovni vzdělání. Absolvent získá střední vzdělání nebo střední vzdělání s výučním listem.

Střední vzdělání se tedy dále dělí dle dosažené úrovně. Každý typ má písmenný kód, podle kterého poznáš, o jakou školu se jedná.

Školy bez maturity

 • Obory bez výučního listu

  • Střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu (kód J)

Jde o střední odborné (profesní) vzdělání, které je ukončeno závěrečnou zkouškou. Absolventi získají vysvědčení (ne výuční list ani maturitu!). Délka vzdělání je 2 roky. Někomu se to může zdát jako krátká a jednoduchá cesta k absolvování střední školy. Pravdou ale je, že zaměstnavatel téměř vždy požaduje výuční list, nebo dokonce maturitu (záleží na typu práce). Bez výučního listu můžeš vykonávat jen nekvalifikovanou práci pod dozorem, nebo sezónní brigády. A podle toho bude také vypadat tvoje výplata. Žádná sláva to nebude.

  • Praktická škola (kód C)

Jde o obory vzdělání pro žáky s těžšími a kombinovanými formami zdravotního postižení. Příprava je neprofesní, zaměřená na poskytování základních dovedností pro život, absolventi získají vysvědčení (ne výuční list). Délka vzdělání je 1 nebo 2 roky. Čili, tato škola je určená pro ty, kteří na jinou chodit nemohou a potřebují se dále rozvíjet. Nejedná se ale o přípravu na budoucí povolání!

 • Obory s výučním listem

  • Střední odborné vzdělání s výučním listem (kód H)

Jde o profesní přípravu v tradičních učebních oborech středních odborných učilišť. Absolventi získají výuční list a mohou pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Délka vzdělání je 3 roky. V dnešní době je dobrých řemeslníků nedostatek, takže jestli moc nejsi na teoretické učení, ale spíše tě baví pracovat rukama, je toto volba pro tebe. Řemeslné dovednosti a výuční list se ti určitě neztratí a můžeš ve studiu pokračovat, když budeš chtít.

  • Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem (kód E)

Jde o odborné (profesní) vzdělání v oborech s nižšími nároky na všeobecnou a odbornou přípravu. Absolventi získají výuční list a jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání. Doba přípravy je 2 nebo častěji 3 roky.

Po absolvování je velmi problematické pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturitní zkoušky. Proto pokud se v průběhu studia rozhodneš, že chceš zkusit maturitu, bude potřeba přestoupit na některý z klasických oborů s výučním listem (kód H).

Školy s maturitou

 • Úplné střední odborné vzdělání s maturitou – bez vyučení (kód M)

Jde o vzdělávání s profesním charakterem, které připravuje žáky pro střední odborné činnosti a nižší řídicí funkce. Absolventi získají maturitní vysvědčení a mohou pokračovat ve vysokoškolském nebo vyšším odborném vzdělávání. Délka studia je 4 roky.

 • Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou (kód L/0)

Jedná se o střední vzdělání s profesním charakterem, které připravuje žáky pro náročná dělnická povolání a nižší řídicí funkce. Významnou součástí studia je odborný výcvik. Absolventi získají maturitní vysvědčení a mohou pokračovat ve vysokoškolském nebo vyšším odborném vzdělávání. Délka studia je 4 roky.

 • Úplné střední všeobecné vzdělání – gymnázium (kód K)

Příprava má všeobecný neprofesní charakter. Absolventi získají maturitu a jsou připraveni pro vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělávání. Existují tři varianty studia: 4leté, 6leté a 8leté.

Závěrem

 • V České republice následuje střední vzdělávání po povinné základní školní docházce, tedy (zpravidla) po 9. třídě ZŠ. Lze sice základku ukončit i v 8. třídě, výběr středních škol, na něž se můžeš přihlásit z osmičky, je však značně omezený a pohybuje se v rámci nematuritních oborů bez výučního listu. Rozhodně tedy doporučuji si devítku odchodit a mít pak nesrovnatelně lepší výběr, zajímavější práci a vyšší plat.
 • Rozmysli si, jak moc ti jde učení a jestli chceš zkusit maturitní obor. Pokud si nejsi jistý, jestli maturitu dáš, můžeš se vyučit a v případě, že ti to půjde, jít potom na maturitní nástavbu.
 • Odhadni svoje možnosti. Nepřeceňuj se, ale ani nepodceňuj. Příliš těžká škola pro tebe bude trápením. Příliš lehká nudou a promarněným časem.
 • Škola je pro tebe zbytečná a hledáš co možná nejjednodušší a nejkratší možnost? Zamysli se, co je ztráta času. Jsou to tři/čtyři roky na škole, která má smysl a najdeš s ní uplatnění, nebo dva roky na škole, která je ti z profesního hlediska k ničemu?
 • Nestyď se poradit se s někým dalším. Jsme tu pro Tebe na našem chatu.

Související články:

Na školu už nejdu. Co dál?

Když Ti přijímačky vystaví červenou...

Umění - studium nejen pro bohémy

Jediný svého druhu aneb červená kniha ohrožených řemesel

A sem mám napsat co?!?

Nekupuj zajíce v pytli, jsou tu dny otevřených dveří!

S „papírem“ na pracáku aneb Když škola nestačí

Víš, k jakému oboru máš předpoklady?

Než začneš vyplňovat přihlášku

Rozhoduješ se, co dál dělat?


Napište svůj názor

Psát reakce smí pouze registrovaní uživatelé. Pokud jste zaregistrováni musíte se přihlásit.

Souhlas s cookies

Používáme pouze "funkční" cookies nutné pro provoz webu.

Více o GDPR.