DOBRO-DRUZI zase vyrážejí do akce! Patříš mezi ně?

DOBRO-DRUZI zase vyrážejí do akce! Patříš mezi ně?

I letos vyhlašuje Nadace Via a její partneři program DOBRO-DRUZI na podporu mladých lidí, kteří pomáhají někomu ve svém okolí. Co musí takový dobrodruh splňovat? Jak se do programu přihlásit? Komu všemu je možné pomáhat? To všechno se dozvíš v tiskové zprávě Nadace Via:

O ČEM JSOU DOBRO-DRUZI?

Až 15 týmů dětí a mladých lidí pořádá benefiční akce (např. běhy, bazary, divadelní představení, koncerty atd.) ve prospěch konkrétní osoby či organizace, kterou si předem samy zvolí. Výtěžek z beneficí týmům zdvojnásobíme do výše 20 000 Kč. Poskytneme jim také konzultace, rozvojové a vzdělávací setkání, metodickou podporu, prostor pro sdílení s dalšími týmy a finanční příspěvek na realizaci akce.

PROČ TO DĚLÁME?

Oceňujeme filantropické aktivity dětí a mládeže a chceme k nim inspirovat další. Naším cílem je probouzet v mladých lidech zájem o filantropii, vést je k pomoci druhým a k aktivnímu občanství. Chceme, aby se darování, dobročinnost, štědrost a starost o druhé staly běžnou součástí života lidí v Česku.

KDO SE MŮŽE DO PROGRAMU ZAPOJIT A JAK?

Program je určen týmům dětí a mladých lidí ve věku od 6 do 26 let, které se rozhodly věnovat své nápady, aktivitu, energii a čas přípravě benefičních projektů, jejichž výtěžky pak darují na dobrou věc. Do programu se může zapojit v podstatě kdokoliv – např. školní třída, členové oddílu, návštěvníci nízkoprahového klubu, skupina vysokoškoláků nebo parta kamarádů. Týmy dětí do 18 let potřebují dospělého patrona, který bude projekt formálně zastupovat. Může to být například rodič, učitel, pracovník školy či vedoucí volnočasových aktivit. Do programu Dobro-druzi se nemohou hlásit týmy a patroni, kteří byli již v minulosti podpořeni v programu Dobro-druzi nebo Pomáhej Nadace Via.

KOMU MŮŽETE BENEFIČNÍM PROJEKTEM POMOCI?

Pomoci můžete například osamělým seniorům, dětem z dětského domova, spolužákovi s hendikepem, místnímu útulku pro opuštěná zvířata či jinému dobročinnému účelu. Příjemcem výtěžku mohou být české nevládní neziskové organizace, příspěvkové organizace, účelová zařízení církví (charity a diakonie) a fyzické osoby v obtížné životní situaci žijící na území České republiky. Program Dobro-druzi není určen pro nadregionální veřejné sbírky a projekty, z nichž má zisk tým organizátorů, politická strana či hnutí nebo církev či náboženská společnost.

JAKÝ JE ČASOVÝ PLÁN PROGRAMU?

 1. Do půlnoci 19. října 2017 (uzávěrka) vyplňte přihlášku do programu, kterou najdete na www.nadacevia.cz/dobro-druzi.
  • U týmů, kde je většina členů mladších 15 let, může přihlášku vyplnit patron. Pokud jsou však v týmu minimálně 3 členové starší 15 let, vyplní přihlášku samostatně oni.
  • Před vyplněním přihlášky se doporučujeme seznámit s hodnotícími kritérii (ke stažení na stránce programu). Svůj záměr můžete také konzultovat s manažerkou programu na níže uvedených kontaktech.
  • K přihlášce přiložte Tabulku kontaktů a důležitých údajů (ke stažení na stránce programu), 2- 3 fotky týmu a krátké motivační video (délka max. 1,5 min.) natočené členy týmu a odpovídající na dvě následující otázky: Proč se chcete do programu zapojit a stát se Dobro-druhy? Proč chcete pomoci právě vámi zvolenému příjemci?
 2. Hodnotící komise ohodnotí přihlášené projekty, které splní formální podmínky programu, a až 15 z nich vybere k podpoře. Výsledky se dozvíte 9. listopadu 2017.
 3. Vybrané benefiční projekty bude možné realizovat od 27. listopadu 2017 do 31. května 2017.
 4. Zástupci vybraných projektů (patron + max. 2 členové) se zúčastní úvodního výjezdového setkání v termínu od 24. do 26. listopadu 2017. Náplní setkání budou témata týkající se vedení projektů, práce se skupinou, rozvoje fundraisingových a PR dovedností, právních aspektů pořádání benefičních akcí atd.
 5. Od ledna do března 2018 proběhnou dvě regionální setkání zástupců projektů (v Praze a v Brně) a v pátek 22. června 2018 se uskuteční závěrečné setkání podpořených v programu Dobro-druzi.

JAKÁ JE VÝŠE FINANČNÍ PODPORY?

Každý podpořený projekt získá 5 000 Kč jako příspěvek na realizaci benefiční akce (např. náklady na tisk letáků, pronájem, občerstvení, cestovné atd.). Celkový výtěžek získaný pro zvoleného příjemce darů zdvojnásobíme v poměru 1:1 do výše 20 000 Kč (např. pokud se vám podaří získat 10 500 Kč, přidáme vám dalších 10 500 Kč). Na finančně nejúspěšnější projekty, které získají částku 25 000 Kč a více, čeká další finanční bonus. Celkem je k rozdělení připraveno 482 200 Kč.

JAKÉ JSOU FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI?

S patronem podpořeného benefičního projektu uzavře Nadace Via smlouvu, která bude zahrnovat výši finanční podpory a termín dodání závěrečné zprávy, vyúčtování nadačního příspěvku a výnosů benefiční akce.

JAK BENEFIČNÍ PROJEKT NAPLÁNOVAT?

Pro zájemce o účast v programu jsme připravili Průvodce pro Dobro-druhy aneb Jak upořádat benefici. Najdete zde tipy, jak v týmu společně naplánovat komu pomoci, jaký typ benefiční akce zvolit či jak ji zorganizovat. Průvodce si můžete stáhnout na stránce programu www.nadacevia.cz/dobro-druzi. Váš dobročinný projekt doporučujeme před podáním konzultovat.


Napište svůj názor

Psát reakce smí pouze registrovaní uživatelé. Pokud jste zaregistrováni musíte se přihlásit.

Souhlas s cookies

Používáme pouze "funkční" cookies nutné pro provoz webu.

Více o GDPR.