Zákon a bitky - Co ti u soudu nepomůže.

Zákon a bitky - Co ti u soudu nepomůže.

Když se náhodou dostaneš před soud za to, že ses popral, tak ti ze zákona rozhodně nepomůže, když jsi:

  • spáchal trestný čin s rozmyslem nebo po předchozím uvážení

Bitku jsi plánoval, nebo jsi měl dostatek času na to, aby sis promyslel, co děláš.

  • spáchal trestný čin ze ziskuchtivosti, z pomsty, z národnostní, rasové, etnické, náboženské, třídní či jiné podobné nenávisti nebo z jiné zvlášť zavrženíhodné pohnutky

Motiv (to proč ses pobil) je důležitý, a pokud ti šlo jenom o to někomu ublížit, tak máš problém.

  • spáchal trestný čin surovým nebo trýznivým způsobem, zákeřně, se zvláštní lstí nebo jiným obdobným způsobem

Mlátil jsi člověka zvlášť bolestivě, nebo jsi ho nechal trpět a užíval sis to.

  • spáchal trestný čin využívaje něčí nouze, tísně, bezbrannosti, závislosti nebo podřízenosti

Mlátil jsi někoho, i když jsi věděl, že nemá šanci se bránit. Zaútočil jsi na dítě, důchodce, těhotnou, nemohoucí nebo na někoho z rodiny.

  • spáchal trestný čin vůči osobě podílející se na záchraně života a zdraví nebo na ochraně majetku

Pobil se s policistou, sekuriťákem, nebo dokonce záchranářem? Čekej větší trest.

  • svedl k činu jinak trestnému, provinění nebo trestnému činu jiného, zejména dítě mladší patnácti let, mladistvého nebo osobu ve věku blízkém věku mladistvých

Pokud se nepobiješ sám, ale poštveš proti sobě dvě děti, tak můžeš být trestaný stejně přísně.

  • spáchá trestný čin za krizové situace, živelné pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život, veřejný pořádek nebo majetek, anebo na území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace

Pobít se za stavu nouze ti taky před soudem nepomůže. Mysli na to, že na veškerou trestnou činnost se teď dívá mnohem přísněji.

  • trestným činem způsobil vyšší škodu nebo jiný větší škodlivý následek nebo trestným činem získal vyšší prospěch

Zmlátil jsi někoho do bezvědomí anebo jsi za to dostal zaplaceno.

  • spáchal více trestných činů

Po bitce jsi týpka ještě okradl, nebo ho třeba natočil a sdílel to na sociálních sítích.

  • spáchal trestný čin jako organizátor, jako člen organizované skupiny nebo člen spolčení, nebo byl již za trestný čin souzen

Jsi pravidelný bitkař? Byla vás větší skupina nebo jsi tu skupinu dokonce vedl? Nečekej od soudu shovívavost.

Stejně jako v předchozím článku i zde můžeš vidět, že není rvačka jako rvačka. Zákon hodně myslí na to, jestli je někdo zmetek a „jde si pro krev“, nebo je to normální týpek, co se prostě pobil. Dej si pozor, abys nespáchal trestný čin, aniž bys o tom věděl. Neznalost zákona totiž neomlouvá.


Napište svůj názor

Psát reakce smí pouze registrovaní uživatelé. Pokud jste zaregistrováni musíte se přihlásit.

Souhlas s cookies

Používáme pouze "funkční" cookies nutné pro provoz webu.

Více o GDPR.