Vánoce, vánoce...

Vánoce, vánoce...

Vánoce jsou považovány za křesťanský svátek, kdy došlo ke zrození Ježíše Krista. Na webu www.pastorace.cz k vánocím říkají toto:

"Lidé se domnívají, že 25. prosinec je dnem narození Ježíše Krista. Dějiny ovšem o této skutečnosti nepodávají žádnou zprávu a ani pisatelé Bible nezaznamenali datum Kristova zrození. Pouze evangelista Lukáš uvádí jisté historické pozadí a zaznamenává, že se tak stalo v době prvního sčítání lidu v římské říši, které nařídil císař Augustus...

ZAČÁTEK SLAVENÍ VÁSNOC JE I V POHANSTVÍ

Pohané věřili, že jejich bůh Slunce se každým rokem opětovně rodí. Noc z 24. na 25. prosince pokládali za dobu zrození boha Slunce. Vypozorovali totiž, že Slunce po této noci stoupá na obzoru denně výš a výš. Tajemný jev si vysvětlovali jako vzrůst nově narozeného slunečního dítěte. Proto tato a další noci byly odedávna považovány za „svaté noci“.


Vědci se shodují v tom, že kořeny dnešních vánoc je třeba hledat již v pohanských oslavách zimního slunovratu. Vánoce nemají jen tradici evropskou. Slavily se v Asii, u amerických Indiánů i jinde. Ve starém Římě se nakonec oslavy ustálily na 25. prosinec. Datum zvolil r. 274 po Kr. císař Aurelián jako den „natalis solis invicti“ - den Zrození nepřemožitelného Slunce“ (Nová Svoboda 24.12.1970)."

 

Slavení vánoc v takové podobě, jakou známe dnes, je až v novodobé historii. Šílenství okolo nákupu dárku je rok od roku horší a spousta lidí se také zbytečně v tomto období zadlužuje.

S vánoci ale také souvisí spousta zajímavých zvyků, které můžou prožití těchto svátku oživit i když nebude pod stromem převelice naježeno. Když začnem od klasického zdobení stromečku, pečení cukroví a smažení kapra, tak se dostaneme k lití olova nebo pouštění skořápek. Inspiraci k tomu co by jste letos mohli vyzkoušet najdete zde.

 

Pro pobavení ještě přikládám vánoční video od známe dvojky ViralBrothers.

A přeji pěkný svátky ;)Napište svůj názor

Psát reakce smí pouze registrovaní uživatelé. Pokud jste zaregistrováni musíte se přihlásit.

Souhlas s cookies

Používáme pouze "funkční" cookies nutné pro provoz webu.

Více o GDPR.