Rozhovor na téma extremismus s odborníkem Davidem Lebedou

Rozhovor na téma extremismus s odborníkem Davidem Lebedou

V říjnu tohoto roku jste měli možnost zasílat své dotazy ohledně extremismu odborníkovi na toto téma - Davidu Lebedovi, jenž je předsedou spolku Imperativ, který se mimo jiné věnuje prevenci extremismu a zločinu z nenávisti na školách. Tady jsou jeho odpovědi na vámi zaslané otázky.

 

Kdo určuje, co je a co není extremismus?

Ahoj. Tahle otázka je v demokracii velmi obtížná. Hranice mezi svobodou projevu a extremismem je velmi úzká. Vycházejme z latinského slova „extrem.“ Jedná se o vybočení. Je to tedy vybočení z normálu a když to uvedu v malé definici, tak se jedná: „o vybočení z ústavních pravidel“. Máme jeden z nejdůležitějších a hlavních zákonů a to je Ústava ČR. Ta je jistotou a zárukou našich svobod. Můžeme se shromažďovat, můžeme mít náboženské vyznání, máme právo na informace apod. Někteří lidé/aktivisté však tato práva zneužívají a to mimo jiné tím, že při různých akcích porušují zákony této země, např. propagují hnutí směřující k potlačování lidských práv a svobod, hanobí rasy, popírají zločiny páchané formou genocidy (nacismus, komunismus), páchají výtržnosti nebo násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci. Extremismus nenajdeš v trestním zákoníku. Je to dobře, protože by se ihned tento možný paragraf zneužíval. Najdi si v trestním zákoníku vraždu a v jednom z odstavců nalezneš extremismus, tedy organizování, pokus či spáchání tohoto činu z důvodů rasy, politického či náboženského přesvědčení apod. Hezký den Usmívající se

 

Jak mně, 16 holce, může ublížit nějaký extrémismus?

Ahoj. Extrémní jednání Ti může ublížit úplně stejně, jako každé jiné rizikové jednání. Extremismus nenajdeš v trestním zákoníku. Je to dobře, protože by se ihned tento možný paragraf zneužíval. Najdi si v trestním zákoníků vraždu a v jednom z odstavců nalezneš extremismus, tedy organizování, pokus či spáchání tohoto činu z důvodů rasy, politického či náboženského přesvědčení apod. Důvod páchání extremistické trestné činnosti najdeš u každého násilného protiprávního jednání. Uvedu příklad: jako studentka půjdeš na shromáždění, aby si vyjádřila svůj názor a původně pokojnou akci naruší odpůrci Tvých názorů. Může dojít k násilnostem nebo výtržnostem. Rovněž bohužel v souvislosti i s tzv. diváckým násilím se můžeš dostat do problémů. Přesto moji odpověď neber jako návod jak tvrdnout doma u PC a nevycházet raději z domova. Většina akcí probíhá v klidu a jak jsem uvedl již výše, není zde rozdíl od jiného rizikového jednání. Dnes se také mimo jiné v souvislosti s extremismem hovoří o kriminalitě z nenávisti (Hate Crime). A tak na Tvojí otázku mohu odpovědět i následovně: Projevy extremismu v souvislosti s kriminalitou z nenávisti vidíme nejčastěji v souvislosti s etnickými a národnostními menšinami (např. odlišnosti v barvě pleti, způsob života apod), v souvislosti s politickým názorem, náboženským vyznáním (dnes velmi aktuální), sexuální odlišností (homosexuálové a lesbičky) nebo se sociálními odlišnostmi (např. napadání bezdomovců). Těch důvodů by bylo i více, ale já si myslím,že to stačí. Přeji Ti hezký den Usmívající se

 

Jsou agresivní fanoušci na fotbale tak extrémisti?

Ahoj. Neber to špatně, že se na Tebe povyšuji, ale domníváš se, že výtržnosti na stadiónech i v ulicích jsou v normálu? Nejsou. Bohužel však pro někoho ano. Dokonce se jedná u některých jedinců již o životní styl. Je to však extrém – vybočení z normálu. Divácké násilí je u Policie ČR zařazeno pod extremismus. Mnozí tzv. „chuligáni“ dokonce sympatizují s různými ideologiemi a hnutími, které směřují k potlačování lidských práv a svobod. Několik problematických koncertů hudebních kapel blízkých k neonacistickému hnutí pořádali v minulosti sami fotbaloví chuligáni. Ano, někteří „fanoušci“ jsou extrémisté! Hezký den Usmívající se

 

Jak poznám, že už je kolem extrémismu přiliž mnoho a začíná být nebezpečný všem?

Ahoj. Kdyby bylo kolem nás tolik extrémního jednání, že by bylo nebezpečné pro všechny občany, určitě by se jednalo o ohrožení celého našeho demokratického systému a možný nástup totalitního režimu. Neboj se, každá demokratická společnost má takové prostředky, že by k nástupu takových extrémních projevů nemělo dojít. Avšak nesmíme si plést extrémismus z radikalismem. Ten nevybočuje z ústavních pravidel. Když procházíš obdobím vzdoru (cca 14-25 let), máš radikální názory, nemusíš být však extrémistou. Mladý člověk je v názorech radikální. Někdy jsou radikální i dospělí. Vem si události dne 17.11.2014. Házení vajíček na prezidenta Zemana. Ti lidé nebyli extrémisté, projevili se však radikálně! Musím však konstatovat, že jediným demokratickým způsobem změny jsou volby nebo možná občanská angažovanost, která vede k možným předčasným volbám. Vzhledem ke skutečnosti, že je u nás nízká volební účast, čas od času se dostanou do vysoké politiky lidé s extrémními či populistickými (sliby, které nelze splnit, jednoduchá řešení apod) názory. Kriminalitu z nenávisti (Hate Crime) lze řešit klasickými policejními či zpravodajskými metodami. Také výchovou společnosti. Na závěr mi dovol konstatovat, že hranice mezi extremismem a svobodou projevu je velmi tenká. Ale kdyby tady byl takový bezpečnostní aparát jako před rokem 1989 či v období let 1939 – 1945, který by cenzuroval jakékoliv projevy občanů, jednalo by se o totalitu. Važme si svobody. Hezký den Usmívající se

 

Jsou dnešní komunisti extrémistická partaj? Jestli jo, tak proč?

Ahoj. Nejraději bych Ti odpověděl, že ano! Avšak naše společnost je tak nebere. Podle mého soukromého názoru je to chyba. Máme zákon o zločinech komunismu, podepsali jsme plno dohod a opatření (Rezoluce Rady Evropy), v trestním zákoníku máme přímo uvedeno v jednom z paragrafů, že kdo bude popírat zločiny komunismu (genocidní) bude potrestán, a přesto je máme v Parlamentu ČR. Lidé zapomněli. Říkám tomu Amnézie národa L Bohužel musím však dodat, že jsme promrhali v devadesátých letech možnost zakázat komunistickou stranu. Zvolili jsme cestu tzv. „nebudeme jako oni!“ a dali jsme jim šanci uspět v demokratických volbách. Ten celkový proces je však složitější. Další možnost dostat KSČM ke Správnímu soudu k posouzení její demokratičnosti byla i v této době. Úředníci MV ČR však nedali k tomuto kroku doporučení. Další věcí je, že v minulosti nebyl nikdy žádný proces s komunisty tak, jako s nacisty v Norimberku. Z morálního hlediska jsou však komunisté se svými zločiny z období let 1917 - 1990 dle mého názoru srovnatelní s nacisty a dalšími totalitními režimy. U nás se jedná zejména o zločiny v 50. letech min. století, o okupaci vojsk tzv. Varšavské smlouvy od roku 1968 a tzv. normalizaci z let 1970 – 1989. I přes všechny chyby, kterých se dopustili zástupci demokratických stran v období let 1989 – 2014, lze konstatovat, že tento demokratický systém je to nejlepší, co zatím člověk vymyslel. Važme si svobody, avšak vulgaritu, korupci a zvýšenou kriminalitu nahraďme tolerancí, přátelstvím a láskou. Hezký den Usmívající se

 

Můžu mít problém z toho, když na netu upozorním ostatní odkazem, lajkem na zdroj obsahující extremismus - web, video, články...? Dopouštěl bych se tím, něčeho, co je trestné?

Ahoj. Ano můžeš mít problém. Záleží však také na tom, o co se jedná, jakým způsobem na to upozorníš a okomentuješ. Nejen v souvislosti s extremismem a souvisejícím terorismem existuje u Policie ČR oddělení, které se zabývá počítačovou kriminalitou. Dokonce dle médií má být toto oddělení rozšířeno na celorepublikovou působnost. V souvislosti s kriminalitou z nenávisti se můžeš dopustit protiprávního jednání o kterém hovoříme jako o „kyberšikaně“.  Rovněž svým jednáním můžeš šířit nenávist, hanobit rasu a přesvědčení apod. Nedávno byl v jedné z komerčních televizí uveřejněn případ, kdy mladí lidé stahovali neonacistické kapely ( Agresse 95, Conflict 88 a další) a byli za to stíháni. I když máme v TV samé americké filmy a seriály, máme zde Evropské právo. Svoboda projevu ano, ale za dodržování určitých podmínek (zákona). Tedy bez propagace hnutí směřujících k potlačování práv a svobod občanů apod. V USA mají dodatky k ústavě a tedy absolutní svobodu projevu. Netvrdím, že se vším souhlasím, ale je to prostě tak. Hezký den Usmívající se

 

Jestli je komunismus extremistický, jak to, že není komunistická strana zakázaná?

Ahoj. Já se Ti moc omlouvám, ale já již odpověděl výše. Tedy částečně. Myšlenka komunismu nemusí být extremistická, byla však zneužita a je neuskutečnitelná, jak ukázala historie. Mimochodem v lidské společnosti mnohdy převládá závist a netolerance. To je dle mého názoru jedna z příčin neúspěchu budování socialismu se závěrečným cílem – komunismu. Těch příčin je samozřejmě mnohem více.

Já bych komunistickou stranu zakázal. Je to nejen můj názor. Podívej se na to jak se s komunisty vypořádali jinde v Evropě.  

Zbytek odpovědi na Tvoji otázku už jsem psal výše. Hezký den Usmívající se

 

Jak je možný, že když bílí napadnou černý, tak je to rasismus a maj za to dvacet let a když s prominutím cikáni napadnou bílý, tak se nic neděje?

Ahoj. Nejčastější dotaz. Každý případ se posuzuje odlišně a individuálně. Mnohdy vyšetřovatel nespatří v jednání některých lidí naplnění skutkové podstaty protiprávního jednání s rasovým podtextem. Můj názor je však jasný. Každé protiprávní jednání musí být posuzováno bez ohledu na barvu pleti, politický názor, náboženské vyznání či sexuální nebo sociální odlišnost. Všichni máme stejná práva a stejné povinnosti. Posuzování protiprávního jednání Romů (nebo jiné etnické či národnostní skupiny) jiným způsobem než u většinové společnosti nejvíce ubližuje právě Romům a dalším menšinám. Neexistují statistiky trestné činnosti etnických či národnostních menšin. Mnohdy se také jedná o mediální masáž, zejména ze strany komerčních televizí. Avšak není problém v případě oznámení protiprávního jednání uvést podezření ze spáchání rasisticky motivovaného činu ze strany pachatele z prostředí národnostní  nebo etnické menšiny Musí se však doložit relevantní důkaz. Jak jsem již uvedl výše, každý případ se posuzuje individuálně a rovněž zde hraje v závěrečném posuzování výše trestu mnoho dalších aspektů (věk oběti, prostředí ve kterém žije, různé posudky, zda se jedná o organizovanou skupinu, způsob provedení protiprávního jednání apod). Vůbec to není jednoduché. Když byly první protiromské pochody v Janově v roce 2008, dostali dva příslušníci romské národnostní menšiny veřejně-prospěšné  práce za slovní napadání účastnice demonstrace tč. Dělnické strany. Hezký den Usmívající se

 

Dobrý den, chci se zeptat, jaký je rozdíl mezi hnutím Antifa a AFA. Díky za odpověď!

Ahoj. Antifa je mezinárodní hnutí bojující proti všem projevům neonacismu, neofašismu apod. Doporučuji: www.antifa.cz . V devadesátých letech minulého století (myslím, že v roce 1996) po sporném zákroku v klubu Propast vzniká v Praze anarcho-antifašistická organizace Antifašistická akce (AFA). Stává se součástí anarchistické scény a v republice se tvoří mnoho antifašistických buněk (AFA Praha, AFA Brno, AFA Blansko, AFA Jihlava a další). V řadách této organizace jsou i příznivci hnutí Skinheads ( RASH SKINS, S.H.A.R.P). Více info www.antifa.cz . Hezký den Usmívající se  

 

Proč je zakázaný nosit hákový kříž, když je to původně indický symbol, ne fašistický?

Ahoj. Vzhledem k tomu, že nejsem politolog, tak použiji příručky pro policisty od doc. Miroslava Mareše: Hlavním a zřejmě nejznámějším symbolem nacismu se stal „hákový kříž (německy Hakenkreuz, latinsky Crux Gamata) neboli svastika“ Tento symbol byl používán již v několika starověkých civilizacích ( ve formě pravotočivé svastiky, tak levotočivé). Hákový kříž byl však 7.8.1920 zvolen jako symbol NSDAP a později se stal v různých souvislostech symbolem nacistického Německa. Hákový kříž je i důležitým symbolem soudobého neonacismu. Proto ten zákaz (moje poznámka). Jinak v budhismu svastika znamená osvícení a lze ji nalézt na sochách Budhy, na chrámech, oltářích apod. Budhisté v současnosti vně Asie většinou užívají spíše levostrannou svastiku, kvůli zneužití nacisty v období let 1920 – 1945 a dále neonacisty. Narozdíl od symboliky komunismu (nikdy žádný proces nebyl a mnohdy byla zneužita komunisty dělnická symbolika) byla symbolika, strany, hnutí, organizace apod v souvislosti s nacismem zakázány na základě výsledků Norimberského procesu. Hezký den Usmívající se

 

Četl jsem, že neonacisti už nechodí oblečení jako skini. Jak je tedy mám poznat?

Ahoj. Z historie víme, že původní subkultura Skinheads (Mods, Rude Boys apod) byla o něčem úplně jiném. V 80 letech se i díky Ianu D. Stuartovi ze skupiny Skrewdriver dostávají do této subkultury myšlenky rasismu, Třetí říše, antisemitismu apod. Stává se z části této subkultury politické neonacistické hnutí. To co v Evropě se vytvářelo mnoho let, tak po událostech v roce 1989 se vytvořilo u nás během dvou let. I u nás vzniklo neonacistické hnutí v počátku ovlivněné NAZI skins (Aryan). Jako protipól k tomuto hnutí existují S.H.A.R.P (skinheads proti rasovým předsudkům) a politická část RASH skins , RED skins. V současné době se mezi neonacisty skutečně upouští od skinheadského vzhledu a oblečení. (netvrdím, že neexistují). Jsou oblíbené značky (ne zakázané!) jako je Everlast, Lonsdale, Alpha Industries, Hooligan, Pit Bull, Thor Steinar a další. Co je však důležité, na mnohých akcí, které jsou spojovány i s neonacisty, je vidět kopírování autonomní scény a používání černého oblečení ve smyslu Black block. Toto oblečení je pohodlné a zajišťuje anonymitu (černá kukla, černá bunda, kalhoty) jak z důvodu monitoringu ze strany policie, tak anarchistů a radikálních anarcho-antifašistů. Nejdůležitější však není oblečení, ale projevy. Nenávist, zloba, rasistické a antisemitské názory, agresivita, poslech White Power Scény apod. je však stále stejný. Byl zde i pokus o vytvoření Autonomního nacionalistického hnutí (Hard Bass, White rap, apod.), což se neujalo zejména u starších neonacistů. Dnes jsou také zvýšené aktivity neofašistů, ale tím Tě nebudu zatěžovat. Nemůžeme člověka posuzovat jen dle vzhledu a oblečení, ale zejména podle jeho projevů. Hezký den Usmívající se

 

Myslíte si, že Landa je nácek?

Ahoj. Na Daniela Landu jsou různé názory. Někteří tvrdí, že je nácek a to v souvislosti s jeho působením v kapele Orlík v 90. letech min století, někdo tvrdí, že je cvok a někdo, že je velký nacionalista. Landa měl skutečně skinheadské období (k tomuto se přiznal) a zpíval texty,které jsou mnohdy rasistické či xenofobní. Dnes jsou kapely za podobné výtvory stíhané. Landu neomlouvám, ale v současné době je přeci jen někde jinde, ale jeho nacionalistický (ne neonacistický i když je u mnoha neonacistů oblíbený, stejně však i u široké veřejnosti) pohled zůstal. Mimochodem to zdravé vlastenectví nám někdy chybí, ale nesmí se nahrazovat agresivním populismem. V minulosti byl čestným členem registrovaného hnutí/organizace Vlastenecká liga, ale rovněž v minulosti podával několik trestních oznámení na neonacistické fanziny (časopisy). Nikdy to však nedotáhl do konce a nevyužil veškerého svého potenciálu. Je to každopádně rozporuplná osobnost a on to moc dobře ví.

 

Děkuji vám všem za dotazy a těším se na nové. Ahoj!

David Lebeda


Napište svůj názor

Psát reakce smí pouze registrovaní uživatelé. Pokud jste zaregistrováni musíte se přihlásit.

Souhlas s cookies

Používáme pouze "funkční" cookies nutné pro provoz webu.

Více o GDPR.