ROZHOVOR s pracovnicí Doléčovacího centra v Brně

ROZHOVOR s pracovnicí Doléčovacího centra v Brně

Protože se celý měsíc věnujeme drogové problematice, tak se nabízelo udělat rozhovor s někým, kdo tomu rozumí. Požádali jsme tedy pracovnici Anetu Říhovou Dis., pracovnici Doléčovacího centra v Brně, aby nám zodpověděla pár otázek. V anketě na Instagramu jste měli možnost se sami na nějakou otázku dotázat.

  1. Co je přesně Doléčovací centrum?

Poté, co se uživatel drog rozhodne abstinovat – což znamená, že nastoupí na léčbu do psychiatrické léčebny apod., může využít následnou péči Doléčovacího centra, která zvýší úspěšnost dané léčby. Jsme následná služba po léčebných programech. Naším cílem je osobní stabilizace klientů, začlenění do společnosti a zvládání nároků běžného života.

  1. Kdo je klientem?

Klientem je bývalý uživatel drog, který prošel léčebným programem s min. délkou 3 měsíců. Podmínkou přijetí je zletilost potencionálního klienta. Podá si k nám žádost, která obsahuje životopis, kterým popisuje svoji drogovou minulost, rodinné zázemí apod. Dále musí žádost obsahovat vyjádření terapeutického týmu. V neposlední řadě také absolvuje vstupní rozhovor, kde se zhodnotí motivace potencionálního klienta k abstinování. Klient musí nastoupit neprodleně v den po propuštění z léčebny.

  1. Jaký je nejzajímavější příběh, se kterým ses setkala ve své práci?

Napadá mě příběh naší bývalé klientky, která abstinuje již 11 let, a to úplně od všeho. Začala někdy ve 13 letech s alkoholem a následovala závislost na pervitinu. Absolvovala ústavní výchovu (výchovný ústav). Ve 20 letech šla poprvé na léčebnu, kterou sice dokončila, ale bohužel do toho všeho spadla znovu. Bylo to kvůli alkoholu. Nastoupila ve 22 letech na delší léčbu, kterou úspěšně ukončila a nastoupila k nám do Doléčovacího centra. Rozhodla se, že bude abstinovat úplně od všeho. V současné době má rodinu a stal se z ní recovery coach. Pro vysvětlení recovery coach využívá vlastní zkušenost neboli v tomto případě drogovou minulost a předává zkušenosti ostatním. Je součástí týmu.

  1. Jaká je Tvá práce? Co přesně děláš?

Pracuji zde jako sociální pracovnice a zaměřuji se na aktuální potřeby našich klientů. V praxi to vypadá tak, že po příchodu klienta do naší služby s ním nejdříve řeším evidenci na úřadu práce, dávky v hmotné nouzi, zaměřuji se na podporu klienta v získání stabilního zaměstnání, s čím se pojí sepsání životopisu, odpovídání na pracovní nabídky či přípravu na pohovor. Dále se zaměřuji na dluhové poradenství, od komunikace s exekutory až po sepisování insolvenčních návrhů. Čemu se také věnuji je pomoc klientům s hledáním vhodného bydlení. Samozřejmě nemůžeme vědět všechno a tak dále pomáháme klientům se zprostředkováním kontaktů na jiné služby např. právní poradny.

  1. Jakou poskytujete pomoc?

Důležitou součástí našeho programu je chráněné bydlení, které máme dvojího typu, a to pro jednotlivce a nebo pro rodiny s dětmi. Stává se často, že máme klientku či klienta s malými dětmi. Není však podmínkou, že u nás musí bydlet. Poskytujeme i ambulantní pomoc, což znamená, že za námi klient dochází. Dále poskytujeme bezpečné prostředí na abstinování. Klienti zde využívají individuální a skupinové psychoterapie. Co dále poskytujeme je aktivní trávení volného času. Na to je dobrý můj kolega, který realizuje například tzv. výběhy a jde si s klienty zaběhat. A v neposlední řadě naše služba poskytuje sociální poradenství. Nyní našim klientům nabízíme i testování na Covid-19.

  1. Co u vás musí klienti dodržovat? Mají nastavené nějaké pravidla?

První, co musí dodržovat je ABSTINENCE, na kterou dohlížíme prostřednictvím namátkovým testováním. Dále musí dodržovat domovní řád, 1 týdně docházet na individuální a skupinovou terapii, volnočasové aktivity, pracovat na své situaci apod. Klienti nám musí dát dopředu vědět, že jedou navštívit například rodinu a nebudou tak spát na svém pokoji. V případě relapsu (užití drogy) to musí klient nahlásit a dále se to řeší s týmem pracovníků.

Poslední otázka je z ankety z Instagramu

  1. Je těžké přestat s drogy?

Není to jednoduchá věc. Jsou různé služby, které dotyčného provedou tzv. procesem k abstinenci. Opravdu je důležité nebýt na to sám. Je také důležité si uvědomit rizika spojené s užíváním, zvýšit motivaci, nastoupit do léčby a dodržet ten léčebný program. V rámci následné léčby pak může pokračovat do doléčovacích programů, kde působím já.

„Nebojte se vyhledat odbornou pomoc“.

Kontakt na Doléčovací centrum v Brně:

https://podaneruce.cz/centra-sluzby/dolecovaci-centrum-v-brne/?fbclid=IwAR1-cAyuJBDJ9f_hgP0IT8B8jhxpLHZJE3Gte5voXUkDZqeBdigmu23l4ik#kontakty

T: +420 545 246 690

M: +420 775 868 567


Napište svůj názor

Psát reakce smí pouze registrovaní uživatelé. Pokud jste zaregistrováni musíte se přihlásit.

Souhlas s cookies

Používáme pouze "funkční" cookies nutné pro provoz webu.

Více o GDPR.