Nenávist na internetu

Nenávist na internetu

Panuje mezi lidmi taková představa, že „když je ta svoboda“, můžu si říkat, co chci, bez omezení. Skoro všichni jsme na nějaké sociální síti, spousta lidí má svůj blog nebo youtube kanál a to včetně dětí. A tam komunikujeme, vyjadřujeme své názory a postoje. Možná to vypadá, že na internetu jsme nedostižitelní, anonymní a vše je jen virtuální, proto nejsou žádné hranice a omezení. Není tomu tak. Virtuální realita je součástí té skutečné a platí v ní stejné zákony, jako v zemi, kde žijeme, resp. v Evropské Unii. A tomu podléhá i naše chování na internetu.

Není to tak dávno – tvoji rodiče a prarodiče si to ještě dobře pamatují – kdy lidé nesměli nahlas říkat ani psát, co si myslí. Internet a svoboda projevu neexistovali, informace a média ovládal stát. Publikovat smělo jen pár „schválených“ a ostatní si mohli své myšlenky formulovat leda tak do šuplíku a to ještě hodně opatrně, aby za to nebyli potrestáni.

Zdá se ti až neuvěřitelné, že taková doba někdy byla (a že na mnoha místech ve světě stále je)? Vždyť dnes si může díky internetu a digitálním technologiím psát a publikovat kdokoli cokoli! Anebo ne?

Co je závadný obsah na internetu?

Pokud budu na internetu zákony porušovat, vystavuji se nebezpečí trestního stíhání a závadný obsah bude samozřejmě odstraněn. Co je takovým závadným obsahem? Třeba podněcování k nenávisti vůči jednotlivci nebo skupině, rasové nesnášenlivosti, schvalování porušování zákona a ponoukaní k tomu, šíření dětské pornografie (např. lechtivých fotografií a videí lidí pod 18 let), aj.

Naše svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého

Tak pravil filozof. Všichni můžeme vyjádřit své názory, ale vhodným způsobem. Vyhrožování, hejty, šikana, terorizování a posmívání se apod., to nejsou názory, ale agrese. A je na místě ji zastavit, říct jí jasné NE!

Co jsou nenávistné projevy na internetu?

Nenávistné projevy na internetu jsou novodobým jevem, který zaplnil sociální sítě a internetové diskuze. Tyto projevy většinou směřují proti menšinám – především Romům, migrantům, muslimům a homosexuálům.

Nenávistný projev je takový, který podněcuje, podporuje nebo šíří nenávist vůči určité skupině osob či jednotlivci. Ačkoli existuje svoboda slova, nenávistný projev zasahuje do práv druhého člověka (narušuje jeho důstojnost, vážnost a čest), nebo může naplnit skutkovou podstatu přestupku (přestupky proti občanskému soužití) či trestného činu (tzv. nenávistné trestné činy – násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci; hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob; podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod).

Takové jednání není rozhodně v pořádku, vede ke stupňování nesmyslné nenávisti a násilí mezi lidmi.

Útočí na mě na internetu, co mám dělat?

Proti nenávistným komentářům je třeba se jasně vymezit. Pokud se staneš terčem takového útoku, v první řadě je důležité nahlášení závadného obsahu provozovateli daných webových stránek a požádání o smazání příspěvku. Na komentář, který by mohl být přestupkem, by měl být upozorněn obecní úřad obce s rozšířenou působností. Podezření ze spáchání trestného činu je třeba oznámit na Policii ČR nebo ještě lépe na státním zastupitelství. Úřady jsou povinny se věcí zabývat, přestože v praxi zůstávají nenávistné projevy bez postihu. Proto je dobré žádat, aby úřady písemně informovaly, jak s Tvým podáním naložily. V případě nespokojenosti s postupem při prověřování trestního oznámení je nutné se obrátit na nadřízené státní zastupitelství.

Vždy je třeba uchovávat všechny důkazy – printscreen obrazovky, video, komunikaci s pachatelem a veškeré údaje, které o něm jsou k dispozici. Zároveň je nutné dbát na svoji bezpečnost, odstranit z internetu veškeré informace o své osobě a nedávat pachateli žádná vodítka, podle kterých by Tě mohl reálně vystopovat.

A co se může stát člověku, který nenávistné projevy píše?

Takovému člověku hrozí sankce v přestupkovém či trestním řízení (pokuta/veřejně prospěšné práce/podmínka/vězení) a další dopady, jako je zablokování či zrušení profilu, nebo to, že kolem sebe postupně vytvoří pole plné nenávisti, v němž se mu samotnému bude těžko žít. Navíc se veškeré informace dají dohledat i několik let zpětně, čehož využívají hojně zaměstnavatelé, když si chtějí prověřit nového zájemce o práci. Člověk, který se na internetu chová hrubě a porušuje zákon, pak může mít dost problém sehnat dobré zaměstnání.

Stalo se...

Že nenávistné projevy mohou skutečně vést k reálnému postihu, dokládá nedávný příklad, kdy soud udělil v lednu 2018 podmíněný trest na 18 měsíců se zkušební dobou 30 měsíců 32 letému pachateli z Prostějova, který na Facebooku vyhrožoval zpěvákovi Radoslavu Bangovi aka Gipsymu. Odsouzen byl za čtyři trestné činy a soud přitom zohlednil množství urážek, jejich intenzitu i hrubost. Muž zpěvákovi vyhrožoval smrtí, plynovou sprchou či uranovými doly, nenávistné příspěvky na internet umisťoval i v souvislosti s rehabilitací židovského hřbitova.

Rovněž dvacetiletý studenta Davida Šmída byl kladenským okresním soudem potrestán za přečin projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka – soud mu vyměřil 100 hodin veřejně prospěšných prací.

Vyhrožování na sociálních sítích může ovšem znamenat i volání o pomoc duševně nemocného člověka ve smyslu „Prosím, zastavte mě, než to fakt udělám!“. Není proto radno nenávistné projevy na internetu podceňovat a čekat na to, až skončí skutečnou katastrofou. Pokud se tedy setkáš s takovými projevy, je důležité to nahlásit.

Přejeme Ti, ať je pro Tebe internet bezpečným místem, kde se můžeš vzdělávat, bavit a rozvíjet. Třeba tady u nás na jdidoklubu.cz :-)

Stal/a jsi se terčem nenávistných útoků? Nevíš, jak to řešit? Potřebuješ pomoci věc oznámit a nevíš, jak na to? Jsme tu pro Tebe, napiš nám na náš pokec a společně se na to podíváme!


Napište svůj názor

Psát reakce smí pouze registrovaní uživatelé. Pokud jste zaregistrováni musíte se přihlásit.

Souhlas s cookies

Používáme pouze "funkční" cookies nutné pro provoz webu.

Více o GDPR.