Hradecké školy jsou ozdobeny graffiti

Hradecké školy jsou ozdobeny graffiti

Pod tímto nadpisem by člověk ve většině periodik očekával reportáž o vandalismu provedeném na školských budovách některého z českých Hradců. Tento článek však píše o zcela dobrovolném vyzdobení interiérů vybraných škol v Hradci Králové gráfky mladých umělců.

 

Od pondělí 10. listopadu do pátku 14. listopadu 2014 mohou lidé z Královéhradecka navštívit dvě školy za zcela netradičním účelem – informovat se o působení sociálních služeb ve městě a prohlédnout si graffiti výstavu. S nápadem přišli pracovníci neziskové organizace PROSTOR PRO, který ve městě provozuje nízkoprahové kluby Klubík a Klídek, preventivní a prorodinné programy. Hlavním cílem je v rámci unikátní výstavy přiblížit návštěvníkům činnost sociálních pracovníků a zároveň upozornit na rizika nelegálního sprejování.

 

„Téma graffiti je v dnešní době postavené do stínu jisté kontroverze a proto chceme touto cestou pomoci otevřít téma mezi mladými lidmi a jeho prostřednictvím působit také preventivně. Vzhledem k tomu, že se v současnosti graffiti objevuje čím dál častěji i na poli reklamy, je nutné předávat začátečníkům informace o rizicích sprejerství. Současně nám graffiti slouží jako prostředek k navázání kontaktu s mladými lidmi a následnou další práci s nimi, jako je poskytování sociálních služeb, prevence sociálně nežádoucích jevů a podobně,“ říká Pavel Vávra, koordinátor výstavy a zároveň sociální pracovník z obecně prospěšné společnosti PROSTOR PRO.

 

Výstava se letos koná v prostorách Základní školy na třídě SNP a Střední průmyslové školy stavební na Pospíšilově třídě. Výstavě jsou vždy přítomni sociální pracovníci, kteří se snaží mimo jiné poukázat i na to, že legální graffiti může být také platnou formou uměleckého vyjádření a seberealizace mládeže.

 

„Výstava děl je doplněna tabulemi a letáky s informacemi o službách nízkoprahového zařízení pro děti a mládež KLÍDEK a fotkami z aktuálního ročníku GRAFFITI STREET JAMU. Současně jsou během výstavy v určenou dobu přítomni také sociální pracovníci, kteří předávají podrobnější informace a zodpovídají případné dotazy. Každoročně oslovujeme další případné zájemce, zejména ředitele základních a středních škol, městské úřady a další instituce s nabídkou na spolupořádání této výstavy,“ dodává Pavel Vávra z PROSTOR PRO.

 

 


Napište svůj názor

Psát reakce smí pouze registrovaní uživatelé. Pokud jste zaregistrováni musíte se přihlásit.

Souhlas s cookies

Používáme pouze "funkční" cookies nutné pro provoz webu.

Více o GDPR.