Co jsou ty socky zač?

Co jsou ty socky zač?

Na tomto portálu máš možnost si psát se sociálními pracovníky o všem, co Tě trápí, s čím si nevíš rady, co Tě zajímá..., stejně jako v kamenném nízkoprahu, streetworku nebo jiných sociálních službách. Kdo jsou ti sociální pracovníci a jaké mají kompetence pro to, co dělají?

Kdo viděl Kolju nebo zná pojem 'sociální pracovnice' z dob před Sametovou revolucí, myslí si, že to jsou paní Zubaté, které berou rodičům děti a zavírají je do děcáků. Kdo chápe pod termínem 'sociální zařízení' záchody, mohl by usoudit, že sociální pracovník je jen slušný název pro hajzlbábu. Nicméně smysl i náplň jejich práce spočívá v něčem trošku jiném, než v kradení zlobivých dětí nebo vybírání pětikoruny na veřejných toaletách...

Sociální pracovník je jedna z takzvaných pomáhajících profesí. Tak jako lékař pomáhá člověku s jeho fyzickým zdravím a třeba psycholog s duševním zdravím, sociální pracovník člověku pomáhá s jeho sociálním zdravím. Tedy s jeho uschopňováním být plnohodnotným členem společnosti, s řešením některých náročných životních nebo společenských situací a podobně. Sociální služby tu nejsou jenom pro lidi na okraji společnosti, ale využít je může každý, aniž by se musel bát, co si o něm pracovníci nebo okolí pomyslí. Stejně jako se každý může setkat s chřipkou (a jít k lékaři) nebo třeba s depresí (a jít k psychologovi), může se každý setkat s nějakou těžkou životní situací a využít pomoci nebo rady sociálního pracovníka. Většinou se sociální pracovníci specializují na některé skupiny obyvatel buď podle jejich věku nebo specifických potřeb (děti a mládež, rodiny, senioři, uživatelé drog, zdravotně nebo psychicky znevýhodnění, vězni,...). My si tady zkusíme vypsat pár bodů o sociálních pracovnícich, se kterými se můžeš setkat v nízkoprahových klubech (tedy i tady na jdidoklubu.cz).

Sociální pracovník je:

 • člověk, který by měl umět Tě vyslechnout, probrat to, co Tě trápí, případně pomoci Ti popsat stav, se kterým jsi nespokojený a pomoci najít řešení, aby se tento stav zlepšil;
 • něco jako průvodce. Dokud budeš potřebovat a chtít jeho pomoc nebo radu, bude se Ti věnovat (v rámci své práce a tak, aby se mohl věnovat i dalším klientům). Nic ale nebude dělat za Tebe ani Tě nebude do něčeho nutit; 
 • člověk, který má vysokoškolské vzdělání v oboru sociální práce (kde se mimo jiné učí základy psychologie, sociologie, pedagogiky, různé terapeutické metody apod.) nebo vystudoval jiný VŠ obor a absolvoval kurz pro sociální pracovníky;
 • člověk, který se i během své práce nadále vzdělává. Ze zákona musí splnit každý rok alespoň 24 hodin kurzů, ale většinou jich absolvuje mnohem víc, aby mohl ve své práci reagovat na neustále se vyvíjející podmínky (nové potřeby klientů, nové způsoby, jak je řešit, nová legislativa,...);
 • vázán mlčenlivostí, takže se o tom, co spolu řešíte, nikdo jiný nedozví. V případě, že by se pracovník potřeboval například poradit se svými kolegy, měl by Ti to říct. Mlčenlivost se nevztahuje na informace o závažné trestné činnosti (loupežná přepadení, vraždy, znásilnění,...) - pokud by se pracovník o někom dozvěděl, že spáchal nějaký trestný čin, má povinnost to nahlásit na policii jako každý jiný občan.

Sociální pracovník není:

 • učitel. Nebude Ti říkat, co máš a co nemáš dělat, ale vysvětlí Ti možnosti takovým způsobem, aby jsi byl sám schopen si vybrat, co je pro Tebe dobré;
 • spasitel. Jeho práce pomáhat ostatním je pro něj důležitá, ale krom této práce má i jiné povinnosti, zájmy a koníčky, jako všichni lidé. Je tedy fér respektovat to, že se Ti nebude věnovat v době, kdy není v práci;
 • vševědoucí. Se spoustou věcí Ti dokáže pomoci, v některých tématech to dokáže po poradě s kolegy nebo nastudování problematiky. Měl by však být schopen poznat případy, ve kterých Ti lépe pomůže jiný specialista (psycholog, právník, výchovný poradce,...) a k tomu Tě pak může nasměrovat nebo Tě k němu doprovodit.

O čem si můžeš se sociálním pracovníkem povídat/psát?

 • O věcech, které se týkají vztahů - v rodině, mezi partnery, s kamarády, se sousedy...;
 • o věcech, které se týkají školy nebo zaměstnání - jak si vybrat školu, práci, jak se připravit na přijímací pohovor, na co si dát pozor při nástupu do zaměstnání...;
 • o bezpráví, které se Ti děje - šikana, domácí násilí...;
 • o problémech se zákonem - jak v případech, kdy jsi něco spáchal, tak v případech, kdy je právo na Tvojí straně;
 • o věcech, se kterými si nevíš rady - drogové závislosti, útěk z domova, sebepoškozování...;
 • vlastně o čemkoliv. Pokud se stane, že by pracovník nerozuměl tématu, o kterém se s ním chceš bavit, nebude si vymýšlet a raději Ti pomůže najít někoho, kdo Ti bude nejen rozumět, ale bude schopen Ti i pomoci.

 


Napište svůj názor

Psát reakce smí pouze registrovaní uživatelé. Pokud jste zaregistrováni musíte se přihlásit.

Souhlas s cookies

Používáme pouze "funkční" cookies nutné pro provoz webu.

Více o GDPR.